Podatki w Czechach nie są znacząco korzystniejsze niż w Polsce

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

Jak zaznaczono w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", rezydencja podatkowa jest ustalana na podstawie miejsca faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej, a nie rejestracji firmy.

"O kraju opodatkowania decyduje bowiem miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych"

wyjaśnili analitycy.

Według PIE "opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce".

 "Wiele zależy od tego, jaka jest specyfika danej działalności gospodarczej – branża, w której działa firma, poziom przychodów/dochodów oraz relacja między przychodami a kosztami"

podkreślono.

Odnosząc się do zasady opodatkowania i oskładkowania działalności gospodarczej w Czechach analitycy wskazali m.in na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwrócili uwagę, że w pierwszym roku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach (osoba samostatně výdělečně činná, OSVČ) przedsiębiorcy opłacają składki minimalne, zależne od średniego wynagrodzenia w kraju.

 "W kolejnych latach składki są już proporcjonalne do podstawy opodatkowania – co do zasady opłacane od połowy tej podstawy"

dodali.

 W Polsce, jak przypomnieli, składki dla działalności gospodarczej są dla większości działalności gospodarczych ryczałtowe, a z preferencyjnego oskładkowania można korzystać przez 2,5 roku (pół roku „ulgi na start” oraz 2 lata „preferencyjnego ZUS-u”).

Wskazali też, że wyliczanie należnego podatku oraz składek w przypadku OSVČ odbywa się na dwa sposoby: procentowo od realnego dochodu (po uwzględnieniu udokumentowanych wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu) lub zgodnie z zasadą 60/40 - "60 proc. przychodu stanowi koszt, a podstawą opodatkowania jest 40 proc. przychodu (niezależnie od realnych kosztów)". Inne proporcje opodatkowania to, jak zauważyli, np. 80/20 dla działalności rolnej, z kolei 60/40 jest stawką obowiązującą dla działalności niezależnej.

"Z zasady 60/40 mogą korzystać osoby, których przychód nie przekracza 2 mln CZK rocznie"

czytamy. 

Dodano, że skala podatkowa jest progresywna, a stawki wynoszą 15 i 23 proc. W Polsce jest kilka możliwości wyboru sposobu opodatkowania działalności: podatek liniowy (19 proc.), skala podatkowa (17 i 32 proc.), ryczałt od przychodów oraz karta podatkowa - przypomniano.

Jak przyznał PIE, tak skonstruowany system w Czechach może być bardziej atrakcyjny niż w Polsce, m.in. pod warunkiem, że przedsiębiorca ma bardzo niskie koszty uzyskania przychodu w relacji do poziomu tych przychodów (prowadzi wysokomarżową działalność). Inna możliwość to roczny przychód nie przekraczający 2 mln CZK (ok. 400 tys. PLN), co pozwala na skorzystanie z zasady 60/40.

"Po trzecie, gdy dla danego rodzaju działalności w Polsce nie ma możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Po czwarte, gdy przedsiębiorca wyczerpał możliwość skorzystania z preferencyjnego oskładkowania w polskim systemie"

wskazali analitycy.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N