Podsumowano start Tarczy Finansowej 2.0. 728 benficjentów pierwszego dnia

Subwencje dla 728 firm na 108,9 mln zł przyznał PFR w pierwszym dniu działania tzw. Tarczy Finansowej PFR 2.0 - poinformował wiceprezes Funduszu Bartosz Marczuk.

Jak również napisał, beneficjenci „jeszcze dziś będą mieć decyzje w swoim banku”, a pieniądze na swoje konta dostaną w poniedziałek.

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych drugą falą pandemii, łączna wartość pomocy z Funduszu wyniesie do 20 mld zł, z czego 13 mld zł to nowe transfery pieniężne, a 7 mld zł umorzenie 100-proc. subwencji z Tarczy 1.0.

O wsparcie (nowe środki i umorzenie) mogą ubiegać się przedsiębiorstwa w 45 branżach objętych restrykcjami epidemicznymi, które mogą udokumentować określony spadek obrotów. Łącznie z Tarczą 1.0 program dla mikro i MŚP opiewa na 75 mld zł (w ramach pierwszej Tarczy wypłacono firmom 61 mld zł).

Wcześnie w piątek prezes PFR Paweł Borys poinformował o sukcesie emisji obligacji na 5 mld 250 mln zł. Emisja przeznaczona jest na wsparcie PLL LOT, Tarczy Finansowej 2.0 i Tarczy dla dużych firm.

Źródło

Skomentuj artykuł: