Podsumowano wakacje Polaków. Wyjazdy zagraniczne na dalszym planie

W III kwartale 2021 r. o milion Polaków więcej skorzystało z organizowanych wyjazdów turystycznych niż w III kw. 2020 - podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zorganizowane wyjazdy w kraju wybieraliśmy jednak chętniej, niż wyjazdy zagraniczne. 

Z danych przekazanych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w III kw. 2021 roku organizatorzy turystyki zawarli 692,9 tys. umów na wyjazdy dla 1,86 mln podróżnych, wobec 339,7 tys. umów dla 856,3 tys. osób w III kw. 2020 r. i 797 tys. umów obejmujących 2,19 mln podróżnych w III kw. 2019 r. - podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Według UFG, najbardziej popularne okazały się zorganizowane pobyty w kraju i państwach graniczących z Polską, z których w III kw. 2021 r. skorzystało prawie 850 tys. uczestników. Oznacza to wzrost o 180 proc. wobec oferty sprzedanej w analogicznym okresie 2020 r. i o 8,3 proc. więcej niż w III kw. 2019 r. Umowy na samolotowe wycieczki zagraniczne objęły 833 tys. osób, czyli o 74 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2020 r., ale o 26 mniej niż w III kw. 2019 r. - wskazano w podsumowaniu.

W ocenie Marka Niechciała z zarządu UFG, który nadzoruje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w tym sezonie pandemia wciąż mocno wpływała na decyzje klientów. 

- Chętniej wybieraliśmy zorganizowane wakacje w kraju, niż zagraniczne wyjazdy. Ważnym czynnikiem zachęcającym do spędzenia wakacji w kraju były też bony turystyczne na dzieci, którymi można było płacić za imprezy organizowane w Polsce

wskazał.

Dodał, że widać wyraźnie, iż każdorazowe poluzowanie ograniczeń zwiększa skłonność do podróżowania i zawierania umów o udział w imprezie turystycznej.

UFG podał, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. organizatorzy turystyki zawarli umowy na wyjazdy dla 3,44 mln osób. W tym samym okresie ubiegłego roku było to zaledwie 1,67 mln osób, ale w trzech kwartałach 2019 roku – aż 6,33 mln osób.

Według Niechciała, poziom sprzedaży w miesiącach wakacyjnych był już bliski temu sprzed pandemii, a w sierpniu zawarto nawet więcej umów niż w sierpniu 2019 czy 2018 r. Jak podał, we wrześniu br. liczba umów zawartych przez organizatorów turystyki spadła do 165,6 tys. z 269, tys. w sierpniu i 261,4 tys. w lipcu.

- We wrześniu sytuacja się zmieniła, na co wpływ miało zapewne pogorszenie sytuacji epidemicznej w wielu krajach – ocenił.

Fundusz wskazał, że spośród 4300 zarejestrowanych w Polsce organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego odprowadza tylko część firm. We wrześniu zrobiło to tylko nieco ponad 1 tys., co wskazuje, że tylko co czwarty podmiot prowadził w tym miesiącu aktywną działalność sprzedażową - podano.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny m.in. prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony - czytamy na stronie UFG.

Źródło

Skomentuj artykuł: