Polska będzie współtworzyć Europejską Federację Chmur

25 państw członkowskich UE, w tym Polska, podpisało ministerialną deklarację dotyczącą rozwoju usług chmurowych dla sektora prywatnego oraz administracji publicznej.

Deklaracja stanowi kluczowy element Europejskiej Strategii Danych.

Sygnatariusze deklaracji, wśród nich Marek Zagórski - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będą współpracować na rzecz powstania Europejskiej Federacji Chmur.
Celem inicjatywy jest ukształtowanie bezpiecznych, energooszczędnych i interoperacyjnych usług chmurowych nowej generacji.

Powstanie też Europejski Podręcznik dla Usług Chmurowych (ang. Cloud Rulebook), tj. zestaw wspólnych, technicznych zasad, standardów oraz norm. Planowane jest także uruchomienie wspólnych europejskich platform (ang. marketplaces) ułatwiających nabywanie usług chmurowych.

Inicjatywa Europejskiej Federacji Chmur będzie wspierana przez Komisję Europejską, której zadaniem jest zapewnienie jak najszerszej reprezentacji zainteresowanych podmiotów.
Deklaracja przewiduje powstanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Danych Przemysłowych i Usług Chmurowych, czyli forum skupiającego przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego. W jego ramach zebrane zostaną dotychczasowe doświadczenia i pomysły w obszarze usług chmurowych.

Polski projekt Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP) został wskazany jako jedna z wiodących inicjatyw krajowych dla administracji publicznej.

Podpisując deklarację wnosimy do dyskusji naszą wiedzę, doświadczenie i umiejętności, zapewniając tym samym, że nasz punkt widzenia zostanie uwzględniony w debacie europejskiej

mówi min. Marek Zagórski.

Uważamy, że wspólne podejście do Europejskiej Federacji Chmur powinno bazować na doświadczeniach projektów krajowych

dodaje.

Za szczególnie istotne uważamy zwiększenie poziomu korzystania z usług chmurowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem jest zwiększanie świadomości korzyści płynących z korzystania z usług chmurowych oraz budowanie kompetencji w tym zakresie.

Skomentuj artykuł: