Polska europejskim liderem

Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce państw europejskich z najniższym bezrobociem. Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w marcu br. wyniosła u nas tylko 3 proc. To bardzo dobry wynik, wziąwszy pod uwagę, że na naszym rynku przybywa pracowników - już 102 tys. uchodźców z Ukrainy znalazło zatrudnienie.

Dla porównania - stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła w marcu dwa razy więcej niż w Polsce - 6,2 proc. Jak wynika z danych Eurostatu, w strefie euro było to 6,8 proc. Stopa bezrobocia w Polsce w marcu była taka sama jak przed miesiącem. W porównaniu z marcem 2021 roku odnotowano jednak spadek. Wówczas stopa bezrobocia wynosiła 3,7 proc. To pokazuje, że rynek pracy w Polsce ma się dobrze, sytuacja jest stabilna. To bardzo dobra wiadomość – ocenia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z danych Eurostatu wynika, że Polska cały czas jest w czołówce państw europejskich z najniższym bezrobociem. Lepiej wypadadają tylko Czechy z wynikiem 2,3 proc. oraz Niemcy z bezrobociem na poziomie 2,9 proc. Trzecie miejsce zajmujemy razem z Maltą, która w marcu br. również zanotowała stopę bezrobocia na poziomie 3 proc.

Warto przy tym dodać, że pracowników w Polsce stale przybywa, bo przyjmujemy miliony uchodźców z Ukrainy. Resort pracy informuje, że dzięki rozwiązaniom przyjętym w rządowej specustawie pracę w Polsce znalazło już 102 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość zatrudnionych – 75 proc. – to kobiety.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, mogą podejmować pracę bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia. Takie rozwiązanie, znacznie ograniczające biurokrację i dające tym osobom pełen dostęp do rynku pracy w Polsce, wprowadzono na mocy rządowej specustawy. - Każdego dnia zatrudnienie znajduje kolejne kilka tysięcy obywateli Ukrainy, którzy dzięki temu zyskują źródło utrzymania i mają szansę na samodzielne życie w naszym kraju. Osoby te wykonują głownie proste prace w branżach, w których pracodawcy zgłaszają braki kadrowe. Najwięcej obywateli Ukrainy znalazło pracę w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra, a pracodawcy cały czas szukają nowych pracowników – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Połowa spośród 102 tys. osób zatrudnionych na mocy rządowej specustawy pracuje jako osoby wykonujące proste prace (49,4 tys.). Obywatele Ukrainy często są również zatrudniani jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (14,2 tys.), pracownicy usług i sprzedawcy (10,7 tys.), a także jako operatorzy i monterzy maszyn (10 tys.). Po kilka tysięcy osób zostało zatrudnionych jako pracownicy biurowi, specjaliści, technicy i inny średni personel.

Najwięcej z tych osób pracuje w woj. mazowieckim (18,1 tys.), dolnośląskim (12,3 tys.), wielkopolskim (11,6 tys.) i śląskim (10 tys.). Najmniej obywateli Ukrainy zatrudniono w woj. świętokrzyskim (972), podlaskim (1,5 tys.) i podkarpackim (1,6 tys.).

Obywatele Ukrainy powinni pamiętać, aby nie zgadzać się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Przed podpisaniem należy zapoznać się z warunkami w umowy, ewentualnie poprosić o wyjaśnienie jej zapisów.

Osoby, które z różnych powodów nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu będą mogły skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń (również z języka polskiego).

Przydatne linki – strony dostępne w języku ukraińskim:

Skomentuj artykuł: