Polska spółka gazowa pobiła rekord wykorzystania środków UE na strategiczne inwestycje

W minionym roku spółka Gaz-System otrzymała z Unii Europejskiej ponad 1,3 mld zł środków z funduszy unijnych. Dzięki tak wysokiemu wsparciu finansowemu możliwa była realizacja szeregu strategicznych projektów w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu dla Polski w postaci Baltic Pipe, interkonektorów z Litwą i Słowacją, rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, a także zapewnienia bezpiecznych dostaw do klientów dzięki magistrali gazowej Korytarz Północ - Południe.

- Gaz-System jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych w Polsce w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. W przypadku tak dużej skali rozbudowy systemu przesyłowego wsparcie unijne jest bardzo potrzebne, gdyż umożliwia sprawną  i terminową realizację inwestycji. Otrzymane dofinansowanie dla kluczowych projektów potwierdza ich ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale także krajów bałtyckich  i Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Gaz-System.

Zapewnienie zdywersyfikowanych kierunków dostaw gazu pozostaje najważniejszym priorytetem firmy. M.in. w związku z realizacją tych planów Gaz-System od wielu lat aktywnie pozyskuje środki finansowe z UE na dofinansowanie prowadzonych inwestycji. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, kończącej się w roku 2023, prawie wszystkie inwestycje firmy otrzymały dofinansowanie z UE. Spółka korzysta z dwóch programów:

  1.     Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), z którego pozyskiwane są środki na inwestycje mające przede wszystkim wymiar krajowy.
  2.     Program Connecting Europe Facility (CEF), z którego dofinansowane są inwestycje o  wymiarze międzynarodowym.

Łącznie przydzielone dofinansowanie dla projektów Gaz-System w bieżącej perspektywie finansowej UE osiągnęło równowartość około 5,7 mld zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: