Polska szóstym producentem jaj kurzych w UE

Polska jest dużym producentem jaj kurzych w UE. Z produkcją ponad 10 mld jaj rocznie zajmujemy wśród krajów unijnych 6. miejsce - poinformowało ministerstwo rolnictwa. Najwięcej ferm kur nieśnych zlokalizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego - blisko 60% całej produkcji krajowej.

W ostatnich pięciu latach statystyczny Polak konsumował od 139. do 162. sztuk jaj kurzych rocznie. W 2019 r. konsumpcja jaj w Polsce wyniosła 156 sztuk na osobę. Poziom konsumpcji był jednak niższy niż przed dekadą, gdy spożycie przekraczało 200 sztuk rocznie. 

Duża skala produkcji krajowej powoduje, że Polska jest jednym z największych eksporterów tego asortymentu w UE. Eksport jaj z Polski w największym stopniu determinowany jest sytuacją podażowo-popytową na rynku unijnym, ponieważ to kraje unijne są naszym głównym partnerem handlowym.

W 2020 r. przychody uzyskane przez krajowych przedsiębiorców z eksportu jaj wyniosły około 203 mln euro wobec 226 mln euro w roku 2019. Przy czym aż 188 mln euro wygenerowała sprzedaż na rynek unijny (93% przychodów z eksportu). Największe wpływy krajowi przedsiębiorcy uzyskali z eksportu jaj na rynek Niderlandów (54 mln euro), Republiki Federalnej Niemiec (39 mln euro) oraz Węgier (19 mln euro) i Włoch (15 mln euro).

Mniejsze wpływy z eksportu jaj w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 były spowodowane pandemią koronawirusa. Ograniczenia w handlu międzynarodowym oraz w funkcjonowaniu firm sektora HoReCa miały największy wpływ na zmniejszenie przychodów producentów.
 

Skomentuj artykuł: