Polska zyskała ważnego partnera

Norweski koncern może być ważnym partnerem dla tworzonego obecnie w Polsce silnego koncernu multienergetycznego - zaznaczył w piątek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do podpisanej umowy między PGNiG a Grupą Equinor.

PGNiG zawarł umowy z Grupą Equinor na dostawy gazu od stycznia 2023 r. do stycznia 2033 r. Chodzi o wolumen do 2,4 mld m sześc./r. Dodatkowe ilości paliwa, będą przesłane do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Jak napisał na Twitterze prezes Orlenu, "PGNiG zawarła kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego Polski 10-letni kontrakt na dostawy gazu z Grupą Equinor. Norweski koncern może być ważnym partnerem dla tworzonego obecnie w Polsce silnego koncernu multienergetycznego".

Equinor to międzynarodowa firma multienergetyczna, której portfolio firmy obejmuje ropę naftową i gaz ziemny, źródła odnawialne i rozwiązania niskoemisyjne. Firma, której siedzibą jest norweskie Stavanger, jest operatorem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jest również obecna w około 30 krajach na całym świecie. Od 2018 roku Equinor działa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, gdzie w partnerstwie z Polenergią rozwija morskie projekty wiatrowe o łącznej mocy 3000 MW. W 2021 roku Equinor przejął polską spółkę Wento zajmującą się odnawialnymi źródłami energii z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1600 MW.

Jak mówiła cytowana w piątkowym komunikacie PGNiG prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Equinor jest dla GK PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. "Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju".

Wyraziła przekonanie, że nowopodpisane umowy to "kolejny krok do dalszego rozwoju współpracy między PGNiG, a Equinor w przyszłości".

Z kolei wiceprezes Equinor ds. marketingu, midstreamu i processingu, Irene Rummelhoff przypomniała, że spółka jest dostawcą energii z wielu źródeł i kluczowym dostawcą gazu do Europy od 45 lat.

"Bardzo się cieszę, że dzięki umowom na dostawy gazu podpisanym z PGNiG możemy wzmocnić naszą pozycję również jako wiarygodnego partnera dla Polski"

powiedziała.

Zauważyła, że Equinor już kooperuje z polskimi firmami przy realizacji projektów morskich elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. "Z zadowoleniem oceniamy perspektywę dalszego wzmocnienia naszych relacji z Polską dzięki współpracy z PGNiG - zapewniła.

Pod koniec lipca PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu - podały wówczas obie spółki. Połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 r. list intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG. W maju 2021 r. Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Także w maju 2021 roku PKN Orlen zgłosił do Prezesa UOKiK zamiar koncentracji, polegający na przejęciu bezpośredniej kontroli nad PGNiG.

W marcu tego roku UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Tymczasem, jak wynika z opublikowanego we wtorek raportu bieżącego PKN Orlen, Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentujące akcjonariusza - Skarb Państwa złożyło wniosek o zmianę projektu uchwały o przejęciu PGNiG przez Orlen, którym to projektem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu ma zająć się 28 września.

Modyfikacja polega na zgłoszeniu dodatkowego warunku wejścia w życie uchwały NWZ. Warunek ten to niezgłoszenie przez organ koncesyjny sprzeciwu, o którym mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze do skutku połączenia PKN Orlen i PGNiG w zakresie przejścia koncesji przysługujących PGNiG na Orlen, w terminie 60 dni od dokonania zgłoszenia organowi koncesyjnemu zamiaru połączenia spółek.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen oraz odpowiednich zmian w statucie PKN Orlen zwołano na 10 października. 

Źródło

Skomentuj artykuł: