Polski bank doceniony przez międzynarodową agencję

Agencja ratingowa Moody's nadała Bankowi Gospodarstwa Krajowego długoterminowy rating z perspektywą stabilną na poziomie analogicznym do oceny Skarbu Państwa. To już druga, po Fitch, globalna agencja, która wyróżniła w ten sposób polski bank rozwoju.

BGK otrzymał rating emitenta na poziomie „A2” w walucie obcej i krajowej, a jego średnioterminowy program emisyjny (MTN) – na poziomie „(P)A2”. Poziom ratingów jest równy ocenie ratingowej Polski („A2”), co według Moody’s odzwierciedla istotną rolę BGK w rozwoju polskiej gospodarki. Agencja zauważa, że rząd w razie potrzeby i zgodnie z ustawą o BGK zapewni bankowi odpowiednie wsparcie. Z kolei wysoka ocena "(P)A2" dla programu emisyjnego MTN wynika z możliwości emitowania przez BGK obligacji z bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa. Jednocześnie agencja oceniła perspektywę BGK jako stabilną. 

- Kolejny rating wiodącej agencji awansuje BGK do grona instytucji finansowych z przynajmniej dwoma tak dobrymi ocenami. Świadczy to o wysokiej wiarygodności banku i jakości kredytowej obligacji BGK. W porównaniu z innymi emitentami w Polsce, bank ma jedno z najniższych ryzyk niewypłacalności. Znalezienie się w takim gronie daje nam większą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej i silniejszy głos w globalnej debacie na temat rozwoju społeczno-gospodarczego. Tylko w ubiegłym roku, bank wygenerował 335 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki 

- mówi Paweł Nierada, I wiceprezes BGK.

W 2011 r. jako pierwsza nadała bankowi rating agencja Fitch. W październiku 2020 r., w samym środku „koronakryzysu”, agencja potwierdziła długoterminowy rating kredytowy (IDR) BGK na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą. To samo zrobiła w sierpniu 2022 roku.

Rating to ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Jest nadawany przez agencję ratingową na podstawie m.in. oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: