Polsko-ukraińskie porozumienie o współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Gaz-System i Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU) podpisali porozumienie o wieloletniej współpracy, określające zasady i kierunki budowania bezpieczeństwa energetycznego oraz wypracowania wiodącej pozycji operatorów na regionalnym rynku gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej.  

- Polska chce budować swoje bezpieczeństwo energetyczne w regionie z udziałem Ukrainy. Dziś zainicjowaliśmy skoordynowaną współpracę kluczowych spółek energetycznych. Chcemy wspólnie pracować nad rozwojem i zbliżeniem naszych rynków gazu ziemnego, a także wymieniać się doświadczeniami w zakresie wykorzystania biometanu i wodoru - powiedział Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

- Podpisanie porozumienia o współpracy umożliwi podjęcie formalnych działań na rzecz integracji rynków gazu Polski i Ukrainy. Dzięki temu zostaną zdefiniowane obszary współdziałania obu spółek zgodnie z potrzebami stron i kierunki dalszych działań zarówno w sektorze gazu ziemnego, jak i gazów odnawialnych. Uruchomione w zeszłym roku przez Gaz-System interkonektory międzysystemowe, takie jak Baltic Pipe czy połączenie z Litwą i Słowacją tworzą nowe szlaki dostaw gazu na Ukrainę. Widzimy możliwości wsparcia rynku ukraińskiego także gazem LNG poprzez Terminal w Świnoujściu oraz projektowany Terminal FSRU w Gdańsku - powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-System. 

- Firma Gaz- System jako jedna z pierwszych zaoferowała pomoc humanitarną i technologiczną swoim ukraińskim kolegom. (…)Polska jest przykładem do naśladowania dla całej Europy w zakresie dywersyfikacji źródeł energii, uniezależniania się energetycznego i gazowego od Federacji Rosyjskiej. Połączenie potencjałów infrastruktury gazowej Ukrainy i Polski może stać się jednym z kluczowych elementów uniezależniania się Europy od rosyjskiego monopolisty gazowego. Będziemy wspólnie pracować nad rozwojem infrastruktury gazowej na granicy, aby rozszerzyć nasze możliwości, nad rozwojem rynku gazu odnawialnego, nad likwidacją barier w transgranicznym handlu gazem 

powiedział Paweł Stańczak, p.o. prezesa GTSOU.

Dokument zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz zapewnienia technicznych przepustowości ciągłych w kierunku Ukrainy oraz uzyskanie wsparcia finansowego UE dla tych działań. Operatorzy zadeklarowali, że będą promować gaz ziemny, będący ważnym elementem gospodarki obu państw oraz działać na rzecz umożliwienia transgranicznego przesyłu zielonych gazów. Strony porozumienia będą analizować wykorzystanie istniejącej infrastruktury LNG, przesyłowej i magazynowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw regionu. 

W ramach podpisanego porozumienia powołane zostaną grupy robocze i wspólna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, która będzie miała za zadanie zbadanie możliwości przesyłu biometanu i wodoru, w tym m.in wykonanie analizy aspektów regulacyjnych, technicznych oraz organizacji obu rynków. Porozumienie zakłada także w przyszłości opracowanie studium obu systemów przesyłowych w celu zbadania możliwości przesyłu zielonych gazów na potrzeby Polski i Ukrainy. 

Skomentuj artykuł: