Ponad 11,5 tysiąca nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

- Znaczenie ekonomii społecznej w Polsce cały czas rośnie. Jej rozwój wspierają Fundusze Europejskiej, które pozwalają na testowanie i wypracowywanie nowych rozwiązań w tym sektorze, czego doskonałym przykładem jest omawiany dziś polski model franczyzy społecznej - powiedziała wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na seminarium w Łodzi.

Zdaniem wiceminister dyskutowany model franczyzy społecznej to pierwsza w naszym kraju próba „uspołecznienia” powszechnie działającej w biznesie formy współpracy m.in. tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

- Korzystając z doświadczeń Spółdzielni Socjalnej Dalba w Gdańsku powstały kolejne inicjatywy, dające pracę osobom z niepełnosprawnościami i chorującym psychiczne - wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorstwa społeczne, które łączą działalność ekonomiczną z zatrudnianiem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

- Tylko w tej perspektywie finansowej udało się stworzyć, dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu ponad 11,5 tysiąca nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, co pokazuje jak prężnie ten sektor się rozwija - podkreśliła wiceminister.

W bieżącej perspektywie finansowej przeznaczamy ponad 1,4 mld zł na wsparcie ekonomii społecznej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i 16 programów regionalnych (RPO). Stanowi to ponad dwukrotność puli dostępnej w perspektywie 2007-2013.

- Nowa perspektywa na lata 2021-2027, którą obecnie programujemy w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, będzie kolejnym ważnym etapem rozwoju ekonomii społecznej przy udziale środków europejskich - dodała wiceminister.

Projekt „Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym” o wartości prawie 2 mln zł jest realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Dalba z Pucka. Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości ponad 1,6 mln zł. 

Celem projektu jest  dostosowanie idei franczyzy, jako modelu działalności biznesowej, do specyficznych warunków funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Stworzono i wdrożono system franczyzy społecznej opartej na modelu pubu spółdzielczego, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami i chorujące psychicznie. Zgodnie z założeniami, sieć miała składać się z pięciu podmiotów (1 franczyzodawca i 4 franczyzobiorców) z terenu dwóch województw. Pub, na którym zbudowano model, prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną Dalba w Gdańsku. Puby franczyzowe powstały w Łodzi, Rybniku, Rzeszowie i Toruniu.
 

Skomentuj artykuł:

N