Ponad 140 mln zł na projekt przekształcania termicznego odpadów w Krośnie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. z niemal 112 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW zrealizuje projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym woj. podkarpackiego - II etap”. Inwestycja obejmie budowę bloku energetycznego - opalanego paliwem alternatywnym, wytworzonym z pozostałości z sortowania odpadów (tzw. pre-RDF) oraz infrastruktury towarzyszącej.

Blok o mocy 10 MWt zlokalizowany zostanie na terenie elektrociepłowni Łężańska 
w Krośnie, która jest częścią zakładu Oddziału Energetyki Cieplnej MPGK Krosno. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydajność całej instalacji termicznego przekształcania odpadów ma sięgnąć 20 tys. t/rok. Będą to śmieci, które nie mogą być poddawane ponownemu przetworzeniu.

- Dofinansowujemy ten nowoczesny obiekt do termicznego przetwarzania odpadów z myślą o przetwarzaniu tych z nich, które po sortowaniu nie będą nadawały się już do użycia - ale będą mogły być wykorzystane jako wysokoenergetyczne paliwo. Głównym kierunkiem naszych działań pozostaje recykling - czyli jak najszersze wspieranie dotacjami i pożyczkami przedsięwzięć zakładających ponowne wykorzystanie wszelkich odpadów. Jednakże tego typu inwestycje jak niniejsza w Krośnie są i będą potrzebne, aby zagospodarować w pełni nasz potencjał odpadów i unikać ich składowania na rozrastających się wysypiskach śmieci. Nakazuje nam to zarówno polityka wewnętrzna - chcemy m.in. przeciwdziałać niekontrolowanym, bardzo niebezpiecznym pożarom składowisk- ale także dyrektywy unijne, które nakazują nam w szybkim trybie odchodzenie od wysypisk

podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk.

Po realizacji przedsięwzięcia niemal cała energia wprowadzana do sieci cieplnej w Krośnie pochodzić będzie z kogeneracji lub odnawialnych źródeł energii. Dzięki realizacji inwestycji, stosowanie węgla - miału węglowego w Elektrociepłowni Łężańska zostanie ograniczone do absolutnego minimum. 

- Wykorzystanie alternatywnego paliwa pre-RDF w projektowanym bloku krośnieńskiego zakładu przetwarzania termicznego odpadów pomoże uzyskać dużą ilość ciepła użytkowego, które zostanie wykorzystane do ogrzewania miejskich budynków publicznych i mieszkalnych. Także w ten sposób będziemy modernizować system ciepłowniczy w południowej Polsce. Potrzebujemy ekonomicznych i docelowo jak najbardziej ekologicznych źródeł ciepła, korzystających z innych rodzajów materiału opałowego niż węgiel, w miarę możliwości, jak najmniej emisyjnych - komentuje inwestycję dyr. departamentu ciepłownictwa ministerstwa klimatu i środowiska - Piotr Sprzączak. 

Szacowana wielkość produkcji ciepła w ramach pracy nowego bloku to 149 191 GJ/rok oraz energii elektrycznej 10 623 MWh/rok. Produkowana energia cieplna pokryje w sezonie letnim nawet 100%, a w całorocznym rozrachunku do 60% zapotrzebowania. Praca nowych urządzeń (co zapewnia projekt) nie będzie uciążliwa dla ludzi i środowiska naturalnego. 

Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa spowoduje ograniczenie masy składowanych odpadów o 17 500 t/rok, które nastąpi już z końcem 2025 r.
 

Skomentuj artykuł:

N