Ponad 35 tysięcy firm i instytucji wybrało PPK w TFI PZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) jest jednym z liderów rynku PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych). Do tej pory umowy o zarządzanie PPK podpisało z TFI PZU ponad 35 tysięcy pracodawców.

Wśród pracodawców, którzy wybrali TFI PZU są duże i znane firmy, które przystąpiły do PPK w pierwszych etapach reformy a także instytucje: urzędy centralne i wojewódzkie, ministerstwa, wiele uniwersytetów i szkół wyższych, szkoły podstawowe, średnie oraz szpitale, muzea i teatry.

TFI PZU zawarło blisko 20 tys. umów z pracodawcami, dla których wymagana data utworzenia PPK przypadała przed końcem 2020 r. Dodatkowo podpisano już blisko 7 tys. umów z podmiotami mniejszymi (zatrudniającymi do 20. osób) oraz ponad 9 tys. umów z podmiotami sektora finansów publicznych. Umowy te weszły w życie 1 stycznia br. Spółki zatrudniające do 20. pracowników, które jeszcze nie podjęły decyzji, mają czas na wybór PPK do 23 kwietnia 2021 r., a podmioty z sektora finansów publicznych do 26 marca br.

Na koniec 2020 r., według danych Instytutu Emerytalnego, znaleźliśmy się w pierwszej trójce instytucji zarządzających PPK, które osiągnęły najlepsze wyniki - zajęliśmy pierwsze miejsce wśród firm z udziałem w rynku powyżej 10 proc.

podkreśla wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

Pracodawcy przeszli na zdalny tryb wdrażania PPK w zakresie prowadzenia spotkań informacyjnych dla pracowników, co widać po bardzo wysokiej frekwencji na spotkaniach prowadzonych online przez ekspertów TFI PZU.

W okresie pandemii doskonale zdaje egzamin oferowany przez nas bezpłatny internetowy serwis ppk.pzu.pl, który pozwala zawierać umowy zdalnie a także na bieżąco obsługiwać Plany

dodaje Marcin Żółtek.

 Serwis umożliwia zgłaszanie pracowników do PPK, przesyłanie list wpłat na ich rachunki i przekazywanie ich dyspozycji. 

TFI PZU jest częścią Grupy PZU – jednej z największych instytucji finansowych w tej części Europy.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: