Ponad 50 km nowego gazociągu w centralnej Polsce

Spółka GAZ-System podpisała drugą z trzech umów na budowę gazociągu Gustorzyn - Wronów obejmującą odcinek relacji Gustorzyn - Leśniewice o długości 54 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gazociąg Gustorzyn - Wronów o łącznej długości ok. 308 km został podzielony na trzy odcinki budowlane:

  •     Gustorzyn - Leśniewice - 54 km
  •     Leśniewice - Rawa Mazowiecka - 100 km
  •     Rawa Mazowiecka - Wronów - 154 km

Wykonawcą robót budowlanych na odcinku Gustorzyn - Leśniewice zostało konsorcjum, którego liderem jest firma NDI Energy Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad tym zadaniem będzie pełnić firma MGGP SA. W listopadzie br. wybrany został wykonawca prac dla odcinka Rawa Mazowiecka - Wronów i tam trwają już pierwsze prace w terenie. Natomiast środkowy odcinek tej inwestycji relacji Leśniewice - Rawa Mazowiecka jest obecnie na końcowym etapie procesu przetargowego na wybór wykonawcy budowy.

Nowy gazociąg w centralnej Polsce zwiększy elastyczność sterowania przesyłem gazu, a także zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw tego surowca do odbiorców w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim.

Trasa gazociągu Gustorzyn - Leśniewice o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa przechodzi przez tereny szesciu gmin, zlokalizowanych w dwóch województwach:

  •     kujawsko-pomorskim: gminy - Brześć Kujawski, Włocławek, Kowal, Baruchowo, Choceń,
  •     mazowieckim: gmina Gostynin.  

Inwestycja obejmuje około 900 działek. W zakresie prac zaplanowano 404 przekroczenia przeszkód w terenie, w tym 46 metodą bezwykopową. Kluczowe skrzyżowania z obcą infrastrukturą dotyczą przekroczeń: dwóch linii kolejowych, autostrady A1,  trzech dróg krajowych, pięć dróg wojewódzkich, dziesięć dróg powiatowych oraz  trzech  rzek. W ramach jej realizacji będzie przeprowadzona rozbudowa istniejącego węzła rozdzielczego gazu w Gustorzynie. Prace budowlane zaplanowane zostały na 22 miesiące. Termin oddania gazociągu do eksploatacji planowany jest na 2023 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: