Poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróży koleją na stacji Zawiercie

Przebudowa peronów w stacji Zawiercie poprawi komfort korzystania z kolei. Nowe urządzenia i cyfrowe systemy sterowania usprawnią zarządzanie ruchem kolejowym na stacji. Zwiększy się bezpieczeństwo podróży oraz przewozu towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac.

Dla poprawy komfortu podróżnych na stacji Zawiercie zaplanowano wymianę płyt na peronach oraz budowę dwóch poczekalni z ławkami dla pasażerów. Peron przy budynku dworca zostanie wydłużony w kierunku przejścia podziemnego i skrócony od strony nastawni. Wykonany będzie chodnik prowadzący do peronu od ul. Grunwaldzkiej i Spacerowej. Takie rozwiązanie usprawni komunikację na stacji.

– Sukcesywnie zmieniamy polską kolej. Czynimy ją bardziej dostępną dla pasażerów. Kolejne podpisywane umowy i realizowane inwestycje podnoszące parametry linii kolejowych, zwiększające bezpieczeństwo i komfort podróży sprawiają, że kolej staje się coraz bardziej konkurencyjnym środkiem transportu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prace w rejonie stacji Zawiercie obejmą montaż nowych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które zastąpią obecne urządzenia przekaźnikowe. Nowoczesne urządzenia srk odpowiadają za bezpieczne prowadzenie pociągów i wspierają codzienną pracę dyżurnych ruchu. Kolejarze będą kierować ruchem z nowego budynku nastawni. Do współpracy z systemami cyfrowymi przystosowany zostanie układ torów i sieć trakcyjna na stacji, a także sieć i urządzenia telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne. Konieczna jest m.in. budowa sygnalizatorów świetlnych, instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych i systemów kontroli odpowiadających za przekazywanie informacji o położeniu i stanie urządzeń sterowania ruchem do dyżurnych ruchu. Dzięki temu zarządzanie ruchem kolejowym będzie sprawniejsze. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa podróży pasażerskich i przewozu ładunków.

W rejonie stacji zamontowanych zostanie 10 nowych rozjazdów wyposażonych w system elektrycznego ogrzewania, gwarantujący sprawny ruch w warunkach zimowych, a także ok. 2 km torów i ok. 10 km sieci trakcyjnej. Zaplanowano wzmocnienie podtorza i stabilizację torów objętych przebudową oraz budowę odwodnienia.

Stacja Zawiercie jest ważna w ruchu regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz towarowym. Przebiega przez nią kilka linii kolejowych: Częstochowa – Zawiercie – Katowice (LK 1), Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK, LK 4), Tarnowskie Góry – Zawiercie (LK 182), Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (LK 160, 186) i łącznica 705 w stacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na zadanie „Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące” w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Wartość prac to ponad 90 mln zł ze środków budżetowych. Prace zaplanowano do IV kwartału 2024 roku.

Skomentuj artykuł: