Powstanie ponad 200 km nowego gazociągu

Spółka Gaz-System podpisała z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla gazociągu Gustorzyn - Wicko. Nowa inwestycja jest związana z realizacją projektu pływającego Terminalu LNG typu FSRU, planowanego w Zatoce Gdańskiej.

Projektowane odcinki gazociągu będą miały łączną długość ok. 214 km, a ich trasę zaplanowano na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Inwestycja będzie realizowana w podziale na dwa etapy: Gardeja-Kolnik o długości ok. 86 km oraz Gustorzyn-Gardeja o długości ok. 128 km. 

Rozpoczęliśmy właśnie etap projektowania gazociągu, który połączy budowaną tłocznię w Gustorzynie, poprzez węzeł gazowy w miejscowości Kolnik, ze statkiem LNG w Zatoce Gdańskiej. Ten obiekt będzie nowym punktem wejścia do krajowego systemu przesyłowego. Inwestycja umożliwi odbiór i transport zwiększonych ilości gazu ziemnego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na to źródło energii

powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-System. 

Zadanie to wpisuje się także w realizację celów polityki klimatycznej zarówno Polski, jak i UE

dodał Stępień.

Nowy gazociąg umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do odbiorców w Polsce, a w przyszłości przyczyni się do rozwoju rynku gazu LNG we wschodniej części Europy. Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego oraz wzrost znaczenia gospodarczego tej części polskiego wybrzeża.

Od lutego ub.r. trwają również prace projektowe związane z gazociągiem Kolnik-Gdańsk. Inwestycja o długości ok. 35 km połączy jednostkę FSRU z projektowanym węzłem w Kolniku i umożliwi odbiór gazu z pływającego terminalu oraz jego dalszy przesył. 

Program FSRU zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która posiada funkcje magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego - LNG (ang. Liquid Natural Gas). Terminal FSRU ma być przystosowany do odbioru co najmniej 4,5 mld m3 gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie. Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2026/2027 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: