Prawie 10% wyższa wartość obrotu akcjami na warszawskiej giełdzie

W lipcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wyniosła 20,9 mld zł, czyli o 9,7% więcej niż w lipcu 2021 r. W tym samym czasie o ok. połowę spadł jednak wolumen obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym.

Z kolei wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń, tj. obejmująca transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych, wzrosła wówczas o 12,3% do poziomu 20,8 mld zł. Zaś średnia dzienna wartość obrotu takimi akcjami wyniosła 990,8 mln zł, a zatem o 17,6% więcej niż w lipcu ub. roku. 

Przy tym wartość indeksu WIG na koniec lipca wyniosła 55 007,36 pkt i była o 18,7% niższa niż przed rokiem - poinformowała GPW. 

Jednocześnie na rynku NewConnect w lipcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 43,9% rdr do poziomu 152,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 45,0% rdr i wyniosła 147,4 mln zł. 

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 993,8 tys. szt., czyli o 76,1% więcej niż rok wcześniej. W lipcu odnotowano też spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 21,6% rdr do poziomu 182,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 36,9% rdr do 56,5 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu br. 12,0 TWh, co oznacza spadek o 43,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 25,2% rdr do poziomu 2,4 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 47,2% rdr do poziomu 9,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 58,5% rdr do 7,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 10,6% do poziomu 1,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 61,8% rdr do poziomu  6,0 TWh.

Źródło

Skomentuj artykuł: