Prawie 140 mln zł dofinansowania gazociągu dla zwiększenia bezpieczeństwa odbiorców gazu

Państwowa spółka GAZ-System podpisała z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowę na dofinansowanie projektu „Gazociąg Gustorzyn-Wronów – I ETAP Gustorzyn-Leśniewice”. Maksymalne do uzyskania wsparcie finansowe może wynieść ponad 137 mln zł.

Fundusze zostały przyznane w ramach programu unijnego programu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego” „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”.

Gazociąg Gustorzyn - Wronów o łącznej długości 307,5 km zwiększy bezpieczeństwo i ciągłość zasilania odbiorców paliwem gazowym w centralnej Polsce. Jego zadaniem jest połączenie węzła i budowanej tłoczni gazu w Gustorzynie z węzłem i tłocznią we Wronowie.

Realizacja tej inwestycji podzielona jest na trzy odcinki budowlane:

  •     Gustorzyn - Leśniewice o dł. 54 km
  •     Leśniewice - Rawa Mazowiecka  o dł. 100,3 km
  •     Rawa Mazowiecka - Wronów o dł. 153,2 km.

Odcinek relacji Gustorzyn - Leśniewice, stanowiący pierwszy etap gazociągu Gustorzyn – Wronów, zlokalizowany jest na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Trasa przebiega przez teren sześciu gmin: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal, Baruchowo i Gostynin. Realizacja  tego odcinka gazociągu weszła już w etap budowy.
Przewidywany termin zakończenia całego gazociągu Gustorzyn -Wronów  to 2023 r.
Odcinek Gustorzyn - Leśniewice także jest już w trakcie prac budowlanych, a dla odcinka Leśniewice - Rawa Mazowiecka trwa końcowy etap procesu przetargowego na wybór wykonawcy budowy.

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI).

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-System podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

GAZ-System planuje pozyskać dofinansowanie również dla pozostałych etapów gazociągu Gustorzyn – Wronów.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: