Prawie milion klientów Taurona z inteligentnymi licznikami energii

W ciągu dziesięciu lat wszyscy odbiorcy energii z Taurona będą rozliczani na podstawie danych uzyskiwanych z liczników ze zdalnym odczytem. Firma testuje w ramach programu AMIplus różne technologie, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach wrażania inteligentnego opomiarowania. 

Wdrożenie inteligentnych liczników oznacza wprowadzenie możliwości rozliczeń na podstawie danych rzeczywistych - dziś dane te zbierane są ręcznie przez inkasentów. Dodatkowo dane dostępne będą w aplikacji. Odbiorca znajdzie tam dane dotyczące zużycia i struktury poboru energii elektrycznej oraz możliwość funkcjonowania jako prosument bez konieczności wymiany licznika na nowy.

- Dla energetyki wdrożenie na masową skalę liczników zdalnego odczytu przyniesie między innymi możliwość efektywniejszego monitorowania stanu i pracy sieci w czasie rzeczywistym i usprawnienie procesów obsługowych - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

- Dysponujemy najnowocześniejszą siecią dystrybucyjną zlokalizowaną na mocno zurbanizowanym obszarze Polski.  Dziś mamy ponad 40 proc. skablowanych sieci na średnim napięciu, a wskaźniki jakości dostarczanej energii utrzymują się na najwyższym poziomie w Polsce. Tę przewagę konkurencyjną chcemy umacniać - wyjaśnia szef koncernu.  

Liczniki, które obecnie zainstalowane są na obszarze projektu Smart City Wrocław pracują 
w technologii komunikacyjnej PLC opartej o protokół OSGP. Dzięki temu w TAURON zbudowane zostały szerokie kompetencje i wiedza w zakresie technologii PLC. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowych wdrożeń i użytkowania inteligentnego opomiarowania są wykorzystywane przy realizacji i ocenie prowadzonych pilotaży.  

- Liczniki, które już pracują u naszych klientów instalowane były między innymi w ramach dużego projektu Smart City Wrocław w latach 2014 - 2017. Ponadto na naszej sieci pracują również liczniki zdalnego odczytu w technologii radiowej GSM, które zainstalowane zostały na potrzeby rozliczeń prosumentów oraz rynku mocy - mówi Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.

- W kolejnych etapach wymian liczników będziemy wybierać technologie komunikacyjne i liczniki najlepiej odpowiadające naszym potrzebom. Chodzi tutaj o najkorzystniejsze rozwiązania technologiczne i komunikacyjne oraz o korzystne warunki cenowe - zaznacza prezes.   

Spółka testuje obecnie różne technologie komunikacyjne wykorzystywane do transmisji danych z liczników. Weryfikowane są możliwości dwóch technologii: PLC G3 oraz GSM.

Tauron Dystrybucja zainstaluje u klientów kilkanaście tys. liczników zdalnego odczytu typu GSM.  Do pilotażu wybrano zróżnicowane lokalizacje, a więc instalacje będą realizowane zarówno na terenach miejskich, jaki i wiejskich, m.in. w Katowicach, Krakowie, Legnicy, Dąbrowie Tarnowskiej, Bukowinie Tatrzańskiej czy Mykanowie. Dzięki temu będzie można sprawdzić, w jaki sposób działają liczniki zainstalowane w budynkach wielorodzinnych (np. na klatkach schodowych, w mieszkaniach czy garażach) oraz w zabudowie oddalonej od miast, w tym na terenach przygranicznych i górzystych.

- Wybór standardu i technologii komunikacji dla liczników zdalnego odczytu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność całego procesu wdrażania inteligentnego opomiarowania. Po zakończeniu pilotaży będziemy decydować o wyborze i skali dywersyfikacji wykorzystywanych technologii zdalnego odczytu na kolejnych etapach realizacji programu AMIplus - wyjaśnia Robert Zasina.

Skomentuj artykuł: