Prezydenci Polski i Czech: Ukraina w UE jest w naszym interesie

- Nie mamy wątpliwości, że Ukraina w UE jest w naszym interesie, to kraj z potężnymi możliwościami rozwojowymi. Udział w odbudowie Ukrainy po wojnie będzie olbrzymią okazją dla wszystkich gospodarek zaangażowanych w ten proces - mówili prezydenci Polski i Czech Andrzej Duda i Petr Pavel.

Prezydent Czech spotkał się w Warszawie z prezydentem Dudą. Podczas konferencji prasowej prezydenci zostali spytani o dalsze wsparcie obu państw dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

"Chodzi o to, na ile nam się uda - nie tylko między naszymi krajami, ale też w ramach całego regionu - współpracować nad planem odbudowy Ukrainy. To będzie odbudowa, rekonstrukcja kraju zniszczonego przez wojnę, ale to będzie również olbrzymia okazja dla wszystkich gospodarek uczestniczących w odbudowie tego kraju" 

- powiedział prezydent Pavel, wskazując, że istotne jest osiągnięcie porozumienia tak, by poszczególne kraje nie konkurowały ze sobą w tym obszarze.

Zgodził się z nim prezydent Duda. "Wielką przyszłością jest nasze współdziałanie w zakresie faktycznego udziału w odbudowie Ukrainy, i to udziału w odbudowie w wielu znaczeniach. Nie tylko udział w bezpośredniej odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych, ale jej budowania jako nowoczesnego w sensie infrastrukturalnym państwa, a także budowania Ukrainy jako państwa, które - wierzymy w to głęboko - będzie w przyszłości członkiem Unii Europejskiej i NATO" - zadeklarował prezydent Duda

"Nie mamy z panem prezydentem wątpliwości, że to, aby Ukraina była częścią Unii Europejskiej, jest w naszym wspólnym interesie. To także bardzo silne umocnienie naszej części UE (...) biorąc pod uwagę potencjał Ukrainy - to ogromny kraj, z potężnymi możliwościami rozwojowymi, jeśli chodzi o rolnictwo, z nieprawdopodobnymi możliwościami rozwojowymi, jeśli chodzi o zasoby naturalne i rozwój przemysłu" 

- wskazał Duda.

 Jak podkreślił, nie ma wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w tym zakresie jest opłacalne.

"Zarówno Republika Czeska, jak i Polska stawiają się w roli takich adwokatów Ukrainy wspierających te starania, dążenia akcesyjne i rozwojowe" 

- dodał.

Prezydenci odnieśli się też do współpracy dwustronnej między Polską a Czechami. "Omówiliśmy szereg tematów. Ja bym przede wszystkim widział wielki potencjał w budowaniu infrastruktury - to będzie wymagało sił, zasobów i czasem odwagi, by to przeprowadzić" - powiedział prezydent Czech. Jak dodał, jest pole do poprawy współpracy transgranicznej między Polską a Czechami.

Prezydent Duda wskazał, że istotne będzie m.in. dokończenie transgranicznych inwestycji drogowych - w tym trasy S3 i autostrady D11 w Czechach. "Oprócz tego temat bardzo ważny szybkie połączenia kolejowe między Polską a Czechami, plus infrastruktura energetyczna i gazowa, o które już wspominaliśmy. To z pewnością są wyzwania, które są jeszcze przed nami, ale to po prostu trzeba realizować, także dla ułatwienia życia w przygranicznych regionach" - powiedział.

Źródło

Skomentuj artykuł: