Prezydent podpisał ustawę o domach do 70 mkw.

Przygotowana w resorcie rozwoju i technologii ustawa dotycząca budowy przeznaczonych na własne potrzeby mieszkaniowe jednorodzinnych domów mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. została podpisana przez prezydenta RP. Dzięki tym przepisom budowa domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw będzie zdecydowanie łatwiejsza. To jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie Polski Ład.

- To uproszczona procedura dla polskich rodzin budowy własnego domu. Za te same pieniądze, za które można by było kupić kawalerkę w dużym mieście, będą mogli w prostej procedurze wybudować własny dom – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.  

– Koniec z długim okresem oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy. Skracamy czas przygotowania inwestycji. Warunki zabudowy będą wydawane maksymalnie w 21 dni. Dajemy projekt budowlany do pobrania ze strony GUNB-u, co skróci również czas przygotowania dokumentacji

wyliczał korzyści płynące z nowelizacji przepisów wiceminister.

Domy do 70 mkw. – najważniejsze założenia

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy domów to 70 mkw. Budynek ma być wolnostojący i nie więcej niż dwukondygnacyjny. Na maksymalnie dwóch kondygnacjach może być nawet ponad 100m2 powierzchni użytkowej.

Brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.
Warunki zabudowy będą wydawane maksymalnie w 21 dni.

Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Zgodnie z założeniami ustawy obiekty mieszkalne mają być niewielkie, o prostej konstrukcji, co ma to ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Ponadto rozszerzono możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia - oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni zabudowy 35 mkw., także o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Przy czym rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 mkw., nie może przekraczać 6 metrów, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 metry.

Wprowadzono uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. To oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że:

a) planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;

b) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;

c) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo inwestycji.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw.  wydawana będzie w ciągu 21 dni. Ustawa nie spowoduje chaosu przestrzennego, nowa ustawa nie zmienia dotychczasowych regulacji w zakresie  planu zagospodarowania przestrzennego.

Skomentuj artykuł: