Producent piwa smakowego dostanie zwrot nadpłaty za akcyzę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił decyzję ws. odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego. Stało się tak w wyniku skutecznej interwencji Rzecznika MŚP.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się producent piwa, z wnioskiem o podjęcie interwencji w postępowaniu przed WSA ws. skargi na decyzję odmawiającą mu zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego. 

W sprawie nie było sporne, że podatek akcyzowy został przez spółkę nadpłacony. Jednak mimo to, zdaniem organów sądowych, okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna nie stanowiła nadpłaty. Organy wskazały, że w świetle uchwały pełnej Izby Gospodarczej sędziów NSA z dnia 22 czerwca 2011 r., dla stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, konieczne było spełnienie dodatkowego warunku w postaci zubożenia podatnika. Zdaniem organów, teza uchwały miała zastosowanie w analizowanej sprawie, a wynikająca z niej przesłanka zubożenia spółki nie została spełniona. 

Tymczasem zdaniem Rzecznika, organy nie powinny opierać swojego stanowiska w postępowaniach dotyczących nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego na tezie wspomnianej uchwały. Dotyczyła ona wyrobu akcyzowego jakim jest energia elektryczna. Różnice jakie zachodzą między wyrobami akcyzowymi, tj. energią elektryczną i piwem smakowym prowadzą do wniosku, iż błędne jest ocenianie ich w drodze analogii. 

Do różnic tych należą w szczególności sposób kształtowania ceny, a także zagadnienie popytu i podaży. WSA w wyniku rozpoznania skargi spółki uchylił zaskarżoną decyzję i podzielił w całości stanowisko Rzecznika. 
 

- Wyrok ten należy określić przełomowym. Rozstrzygnięcie w nim zawarte eliminuje niezgodny z prawem stan, w którym przedsiębiorca, który zapłacił podatek w zawyżonej wysokości nie mógł otrzymać jego zwrotu. Należy wyrazić oczekiwanie, że stanowisko przedstawione w tym orzeczeniu podzielą też inne sądy administracyjne 

komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Skomentuj artykuł: