Projekt: do 10 lat więzienia za narażenie na zarażenie koronawirusem

Za narażenie na zarażenie koronawirusem wielu osób będzie można dostać do 10 lat więzienia - napisano w autopoprawce do spec ustawy.

"(...) Jednocześnie z tych samych względów proponuje się wprowadzenie nowego typu przestępstwa, polegającego na narażeniu na zarażenie wielu osób – z art. 161 § 3 k.k. – z zagrożeniem sankcją karną pozbawienia wolności od roku do lat 10" - napisano.

"Przestępstwo to – ze względu na szeroki zasięg negatywnych skutków społecznych – ścigane byłoby z urzędu, a nie na wniosek" - dodano.

Źródło

Skomentuj artykuł: