Przebudowa mostów na Dolnym Śląsku. Celem - poprawa ruchu kolejowego

Ponad 43 mln zł ma kosztować przebudowa dwóch mostów kolejowych nad Nysą Kłodzką i Ścinawką oraz jednego wiaduktu na linii kolejowej z Kłodzka do Wałbrzycha. Dzięki inwestycji ma się zwiększyć ruch kolejowy na tej trasie.

W efekcie przebudowy dwóch mostów i wiaduktu pociągi będą mogły poruszać się po tych obiektach po dwóch torach, a nie jak do tej pory po jednym. To według PKP PLK usprawni organizację połączeń pasażerskich oraz ruch składów towarów m.in. do Ścinawki Średniej i miejsc załadunku kamienia. Ruch pociągów towarowych prowadzony jest z Nowej Rudy w stronę Kłodzka i dalej w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego i Wrocławia - podkreślił rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zwrócił uwagę, że kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu, a jej rozwój jest możliwy dzięki „miliardowym inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego”. Bittel podkreślił, że przebudowa obiektów inżynieryjnych na trasie Kłodzko-Wałbrzych, umożliwi sprawny transport kruszyw z rejonu Kłodzka.

- Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i coraz bardziej przewidywalną – powiedział.

Z kolei Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK wskazał, że umowa na przebudowę mostów i wiaduktu na trasie Kłodzko-Wałbrzych to krok do „kolejnego zwiększenia możliwości kolei na terenie Dolnego Śląska”.

- Inwestycja pozwoli na rozwój przewozów pasażerskich i znacznie poprawi warunki przewozów towarowych na trasach, którymi wożone są kamień i materiały na budowy w całej Polsce. To bardzo ważne działanie dla gospodarki 

podkreślił Merchel.

Jednym z przebudowywanych mostów jest obiekt nad Nysą Kłodzką, który powstał w XIX w. Most objęty jest opieką konserwatora zabytków. Przeprawa zostanie odnowiona i wzmocniona przy zachowaniu jej zabytkowego charakteru.

W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną również prace obejmujące remonty torów i rozjazdów przy mostach i wiadukcie.

Wartość inwestycji obejmujące przebudowę trzech obiektów inżynieryjnych to ponad 43 mln zł.

Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec podkreślił, że na inwestycje w infrastrukturę kolejową w rejonie Kłodzka PKP PLK przeznaczyły już ponad 150 mln zł. „Przebudowano m.in. stację Kłodzko Miasto i Kłodzko Główne. Przebudowywana jest stacja Ścinawka Średnia” - wskazał Siemieniec.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł:

N