Puda: Każdy rolnik będzie mógł zobaczyć pełną bazę i uzyskać wiedzę, gdzie są wolne grunty państwowe

„Więcej ziemi dla rolników” to centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta w ministerstwie rolnictwa rozwoju wsi (MRiRW).

Więcej ziemi dla rolników to jeden z elementów Polskiego Ładu dla rolnictwa, który zapowiadał premier Mateusz Morawiecki
 

odkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda przedstawiając wspólnie z p.o. dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzatą Gośniowską–Kolą informacje na temat zakończenia I etapu prac nad nowym projektem KOWR.

Dotrzymujemy słowa. Po raz pierwszy każdy rolnik będzie mógł zobaczyć pełną bazę i uzyskać wiedzę, gdzie są wolne grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

powiedział minister Puda.

Minister dodał, że specjalna przeglądarka udostępniona zotała na internetowej stronie KOWR oraz na platformie eRolnik. 

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że w Zasobie znajduje się 1,4 mln gruntów, z czego 200 tys. jest jeszcze do rozdysponowania poprzez dzierżawę lub zakup w drodze przetargu.

O funkcjonalności nowego systemu mówiła dyrektor KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola.

Cały czas trwają konsultacje i na bieżąco będziemy udoskonalać to narzędzie

podkreśliła szefowa KOWR.

Uruchomienie przeglądarki to pierwszy etap prac nad projektem „Więcej ziemi dla rolników”. Kolejnym będzie uruchomienie nowej funkcjonalności przeglądarki - prezentacja graficzna na własnej platformie geolokalizacyjnej lub w oparciu o integrację z narzędziami takimi, jak w geoportalu.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N