Rekordowe wyniki górniczej spółki

Pomimo mniejszej produkcji węgla, spowodowanej między innymi katastrofami górniczymi w kopalniach Pniówek i Zofiówka, do jakich doszło w kwietniu tego roku, Grupa Kapitałowa JSW poprawiła wyniki finansowe.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa JSW wypracowała wynik netto na poziomie 4,2 mld zł. Tym samym w drugim kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa JSW odnotowała wynik netto w wysokości 2,36 mld zł, tj. odpowiednio więcej o 27,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast EBITDA za drugi kwartał tego roku (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 3,88 mld zł, czyli więcej o 49,5 proc. niż w pierwszym kwartale 2022 roku.

– Grupa Kapitałowa JSW udowadnia, że potrafi funkcjonować w zmiennym i zaskakującym otoczeniu rynkowym – ocenia Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW SA. – Nagłe zmiany geopolityczne mocno komplikują sytuację nie tylko w Europie, ale też na świecie. JSW od samego początku nakierowana jest na budowanie wieloletnich relacji z naszymi partnerami, które funkcjonują i profitują w zmiennym otoczeniu. Chcemy być przede wszystkim postrzegani, jako dostawca stabilny i strategiczny zarówno w Europie, jak i poza nią niezależnie od koniunktury rynkowej. Od połowy ubiegłego roku mamy do czynienia z problemami podażowymi na globalnym rynku węgla koksowego i jego wysokimi cenami. Wojna w Ukrainie wzmocniła obawy o dostępność surowców dając impuls do kolejnego wzrostu cen. Okresowe silne wzrosty i spadki cen są wpisane w rynkowe warunki funkcjonowania JSW i cyklicznie się powtarzają, czego mamy świadomość. Miedzy innymidlatego powołaliśmy do życia Fundusz Inwestycji Zamkniętych, gdzie sukcesywnie inwestowane są nadwyżki środków. Są one zabezpieczeniem dla naszej Grupy na wypadek wystąpienia dekoniunktury – dodaje prezes JSW.

W drugim kwartale cena węgla koksowego osiągnięta przez JSW wyniosła 1 923,63 zł za tonę, tj. więcej o ponad 40 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Z kolei średnia cena koksu w drugim kwartale 2022 roku ukształtowała się na poziomie 2 670,57 zł za tonę i w omawianym okresie była wyższa o ponad 35 proc. W rezultacie przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 roku były wyższe o ponad 21 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku i osiągnęły poziom 5,97 mld zł.  

W omawianym okresie kopalnie wyprodukowały 3,40 mln ton węgla ogółem (w tym 2,7 mln ton węgla koksowego), to mniej o 9,7 proc. Produkcja koksu w drugim kwartale była nieznacznie wyższa niż w poprzednim kwartale i ukształtowała się na poziomie 0,88 mln ton. Ogólna sprzedaż węgla wydobytego w zakładach Grupy wyniosła 3,58 mln ton, a więc o 11,7 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. W omawianym okresie mniejsza o ponad 12 proc. była też sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych i osiągnęła poziom 0,82 mln ton.

Na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w ujęciu gotówkowym przeznaczono w drugim kwartale tego roku kwotę 605 mln zł. To więcej o 11,8 proc. niż w pierwszym kwartale. Sztandarową inwestycją Grupy JSW jest modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń. 

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. To umacnia strategiczne znaczenie Grupy Kapitałowej JSW dla europejskiej gospodarki.

Źródło

Skomentuj artykuł: