Rekordowy eksport polskiej żywności

W 2021 r. padł kolejny rekord eksportu polskiej żywności. Jego wartość zwiększyła się w stosunku do 2020 r. o 9 proc. i osiągnęła nienotowany dotąd poziom 37,4 mld euro, tj. 170,8 mld zł – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

- Krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej, nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, bardzo dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym - podkreślił minister.

Zaznaczył, że możliwość zwiększania eksportu artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że utrzymuje się dobre tempo wzrostu eksportu przy jednoczesnym niższym tempie wzrostu importu. Import towarów rolno-spożywczych w 2021 r. osiągnął 24,7 mld euro i był o 8,6 proc. większy niż przed rokiem. Kowalczyk dodał, że różnica pomiędzy eksportem a importem powiększyła się o blisko 10 proc. i dodatnie saldo wymiany produktami żywnościowymi wynosi obecnie 12,7 mld euro.

Według danych Biura Analiz i Strategii KOWR około 73 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 27,1 mld euro, co oznacza wzrost o 11 proc. wobec 2020 r.

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,4 mld euro, wzrost o 9 proc.), Niderlandów (2,2 mld euro, wzrost o 16 proc.), Francji (2,1 mld euro, wzrost o 16 proc.), Włoch (1,9 mld euro, wzrost o 10 proc.) i Czech (1,6 mld euro, wzrost o 5 proc.).

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld euro (wzrost o 3 proc.) – najwięcej do Wielkiej Brytanii (3,0 mld euro, spadek o 4 proc.), na Ukrainę (0,8 mld euro, wzrost o 7 proc.), do Rosji (0,7 mld euro, wzrost o 19 proc.), USA (0,6 mld euro, wzrost o 14 proc.) i Arabii Saudyjskiej (0,5 mld euro, spadek o 26 proc.) oraz Algierii (0,4 mld euro, wzrost o 66 proc.).

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (7,0 mld euro, wzrost o 9 proc.), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,7 mld euro, wzrost o 10 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (4,1 mld euro, spadek o 4 proc.), cukier i wyroby cukiernicze (2,8 mld euro, wzrost o 9 proc.), produkty mleczne (2,6 mld euro, wzrost o 13 proc.) oraz ryby i przetwory rybne (2,4 mld euro, wzrost o 4 proc.).

W opinii analityków KOWR wzrost eksportu w 2021 r. był przede wszystkim wynikiem: znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym wprowadzonych z powodów pandemicznych w pierwszej połowie roku; znacznej dywersyfikacji kierunków eksportu, co pozwalało na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE; rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców; dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii.

Na dobre wyniki w handlu żywnością wpłynął także popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych, korzystnemu dla eksporterów kursowi złotego względem euro oraz konkurencyjności cenowej i jakościowej polskich produktów rolno-spożywczych.

Źródło

Skomentuj artykuł: