Rodzina to najlepsza inwestycja w przyszłość

"Wyrównywanie szans i niwelowanie różnic, redukcja ubóstwa, lepsze perspektywy edukacyjne, rozwojowe – lepszy start w dorosłość. Ale także lepsze dzisiaj. To najważniejsze cele szeroko pojętej polityki prorodzinnej naszego rządu, który od samego początku w centrum swoich działań stawia właśnie rodzinę” - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu w żłobku, Rodzina 500+, wspieranie tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, Dobry start - to tylko niektóre z rządowych programów. - „Rodzina to najlepsza inwestycja w przyszłość – przyszłość kolejnego pokolenia i nas wszystkich, inwestycja w przyszłość Polski. Szacujemy, że w tym roku na politykę rodzinną przeznaczone zostanie 85,8 mld zł” - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

To nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – niezależnie od dochodów, a rodzice sami decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki.

W 2022 roku z rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzysta ok. 615 tys. dzieci, a kwota wsparcia to ok. 3,1 mld zł.

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. To nawet 400 zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio do placówki.

Maluch+

Rząd wspiera też rozwój sieci placówek opieki nad dziećmi do lat 3. To dofinansowanie nowych miejsc i dofinansowanie działania już istniejących.

Dzisiaj w Polsce funkcjonuje już ponad 7,5 tys. placówek opieki nad dziećmi do lat 3, w których znajduje się ponad 220 tys. miejsc opieki. W 2015 roku takich miejsc było zaledwie 84 tys.

Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Każdego miesiąca świadczenie trafia do 6,6 mln dzieci. Od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. to już blisko 200 mld zł wsparcia.

Blisko ludzkich spraw

-"Rozmawialiśmy z Polakami, kiedy decydowaliśmy się na przywrócenie wieku emerytalnego, kiedy wprowadzaliśmy w życie dodatkowe świadczenia dla seniorów – trzynastą i czternastą emeryturę. Także w czasie pandemii, gdzie wszyscy musieliśmy wykazać się odpowiedzialnością i solidarnością międzypokoleniową, kiedy ta troska o osoby starsze nabrała szczególnego znaczenia" -  podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - „Jesteśmy blisko ludzie także teraz, w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. W czasie tej barbarzyńskiej wojny, która boleśnie udowadnia, że historia wcale się nie skończyła. Widzimy, że cały świat mierzy się ze skutkami tych wydarzeń – pandemii i wojny – to m. in. putinflacja, która powoduje bezprecedensowy wzrost cen na całym świecie" – dodaje minister rodziny.

Wsparcie samorządów

Uruchomiono Rządowy Fundusz Polski Ład -  Program Inwestycji Strategicznych, by samorządy miały środki i narzędzia do przeprowadzenia ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnych inwestycji. Inwestycji, które oznaczają nowe miejsca pracy i które są jednym z silników wzrostu gospodarczego.

W drugiej edycji programu każdy samorząd, który złożył wniosek otrzymał wsparcie. W całym kraju 5 tys. projektów i 30 mld zł dofinansowania. Te pieniądze wzmocnią polską gospodarkę i przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców 

Rząd podjął też działania łagodzące wpływ wysokich cen energii. Ze wzrostem cen energii mamy do czynienia w całej Unii Europejskiej. W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej skupiamy się m.in. na ochronie gospodarstw domowych o niskich dochodach, które w większym stopniu odczuwają wzrost cen.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

- Utworzyliśmy Fundusz Solidarnościowy. Wprowadziliśmy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Znacznie zwiększyliśmy nakłady na realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększyliśmy też dofinansowanie dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne takich jak warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej - podkreśla minister. - Stworzyliśmy Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 – kompleksowy dokument, który ma być mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami na kolejne lata. Realizacja zawartych w Strategii działań umożliwi tym osobom bardziej niezależne życie i pełniejszy udział we wszystkich jego sferach.

W 2022 roku wsparcie osób z niepełnosprawnościami osiągnie poziom ponad 37 mld zł. W 2015 roku było to niespełna 16 mld zł.

Wsparcie seniorów

- Pamiętamy o pomocy osobom starszym. Ani na moment los seniorów nie schodzi na dalszy plan. Choć przyczyny inflacji mają zewnętrzny charakter, to rząd walczy z inflacją na bardzo wielu polach - zaznacza Marlena Maląg.

Od 2022 roku podwyższono kwotę wolną od podatku do poziomu 30 tys. złotych, dzięki czemu świadczenia emerytalne i rentowe do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT. Od lipca podatek PIT został obniżony z 17 do 12 proc.

13. emerytura dla emerytów i rencistów wypłacona po raz 4.

- W kwietniu wypłaciliśmy kolejny raz trzynaste emerytury, które są już corocznym, dodatkowym świadczeniem gwarantowanym ustawą - dodaje Marlena Maląg.

Trzynastki otrzymują wszyscy emeryci i renciści. Do seniorów z tego tytułu trafiło w tym roku ponad 13 mld zł.

Kolejne dodatkowe roczne wsparcie dla seniorów

Rząd zdecydował kolejny raz wypłacić też czternaste emerytury, które do większości emerytów i rencistów trafią w drugiej połowie roku. Chcemy w ten sposób wesprzeć budżetu domowe dodatkowym zastrzykiem pieniędzy

To blisko 11,4 mld zł dodatkowego wsparcia dla seniorów.  To oznacza, że do seniorów z tytułu dodatkowych świadczeń trafi w tym roku blisko 25 mld zł

Od 2019 roku, kiedy to trzynastka została wypłacona pierwszy raz to już ponad 70 mld zł dodatkowego wsparcia

Aktywna i bezpieczna jesień życia

- Stawiamy na aktywność zawodową, społeczną, na rozwój dedykowanych programów – jak Senior+ i Aktywni+, na które rocznie przeznaczamy 100 mln zł, a dzięki, którym poszerza się oferta dla osób starszych. Dbamy o wyższą jakość życia seniorów - podkreśla Marlena Maląg. Dlatego dodatkowe wsparcie skierowane do osób starszych w tym roku osiągnie poziom ok. 44 mld zł, to kwota dużo większa niż w 2015 roku, kiedy wsparcie osiągnęło jedynie 3,6 mld zł.

Skomentuj artykuł: