Rosną nasze oszczędności

Zgodnie z danymi unijnego urzędu statystycznego stopa oszczędności w Polsce na koniec 2019 r. wzrosła do 3,6% - był to pierwszy wzrost od 2016 r. – poinformował Polski Fundusz Rozwoju. Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, pozostajemy przy tym trzecim najmniej oszczędzającym narodem, wyprzedzamy jedynie Grecję i Cypr. 

Najbardziej oszczędnymi są mieszkańcy Luksemburga, gdzie stopa oszczędności brutto wyniosła 21,4%.
Luksemburczykom ustępują z kolei Niemcy, którzy oszczędzają 18,4% osiąganego w ciągu roku dochodu oraz Szwedzi, którzy zaoszczędzili 18,3%.

Wzrost stopy oszczędności o tyle cieszy, że oszczędzanie w bankach w Polsce daje najniższą realną stopę zwrotu w Europie. Szacowane realne oprocentowanie depozytów bieżących na koniec listopada 2020 r. wyniosło -3,7%. Ujemny poziom realnego oprocentowania depozytów utrzymuje się w Polsce od grudnia 2016 r.

Występuje silna korelacja pomiędzy PKB per capita danego kraju a osiąganą przez ten kraj stopą oszczędności gospodarstw domowych. Im niższa wartość PKB na głowę obywatela, tym ciężej o możliwość odkładania pieniędzy na później.

Mimo niezwykle niskiego (a realnie ujemnego) oprocentowania, z danych o podaży pieniądza M3 wynika, że gospodarstwa domowe kontynuują gromadzenie środków na depozytach bieżących. Wartość depozytów w listopadzie 2020 r. ukształtowała się na poziomie 759.762 mln zł, tj. była o 28,3% większa niż rok wcześniej i o 7,1% większa niż na koniec II kwartału br.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: