Rośnie liczba punktów odbioru węgla

Obecnie jest ok. 150-160 punktów, z których samorządy mogą odebrać węgiel, który potem będą sprzedawać mieszkańcom - poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Dodał, że sieć punktów jest cały czas rozbudowywana.

Podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rabenda był pytany o szczegóły dystrybucji węgla przez samorządy.

Poinformował, że obecnie jest ok. 150-160 punktów, z których samorządy mogą odebrać węgiel, z czego z ponad 100 punktami współpracuje Polska Grupa Górnicza. "To nie jest finalny zasób tych punktów. Ten system będzie rozbudowywany" - zapowiedział. Dodał, że po stronie samorządów jest koszt przewiezienia węgla z punktu odbioru do swojego składu.

Na pytanie, na realizację ilu wniosków od samorządów wystarczy teraz węgla, wiceminister odparł: "jesteśmy gotowi, by obsłużyć wszystkie samorządy". Dodał, że podczas spotkań z samorządami rząd sugerował, by zamawiały one węgiel w transzach po zorientowaniu się, jakie jest zapotrzebowanie mieszkańców. Dodał, że pozwoli to zabezpieczyć dostawy dla większej liczby gmin i mieszkańców oraz uniknąć ryzyka, że gminy zamówią za dużo surowca.

Zapewnił, że węgla nie zabraknie.

- Oczywiście mogą występować czasowe przesunięcia, jeśli chodzi o konkretne asortymenty: groszek, orzech, bo nie znamy konkretnego zapotrzebowania - dodał.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Gminy, które chcą kupić węgiel dla mieszkańców, muszą do 8 listopada ogłosić ten fakt w Biuletynie Informacji Publicznej. Muszą też wypełnić formularz na stronie cieplo.gov.pl.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Trzeba będzie złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli natomiast sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy.

Źródło

Skomentuj artykuł: