Rośnie zaufanie Polaków do e-medycyny

Rośnie zaufanie Polaków do e-medycyny – wynika z najnowszego raportu STADA Health Report 2020. Już 74 proc. polskich pacjentów jest skłonnych do korzystania z konsultacji medycznych za pośrednictwem Internetu w przypadku mniej istotnych dolegliwości lub powikłań.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, odsetek Polaków skłonnych do odbywania konsultacji online w ostatnim roku wzrósł w o 16 punktów procentowych: z 58 proc. w 2019 roku do 74 proc. w 2020 roku. W porównaniu do uzyskanej w badaniu średniej stawia to Polskę na 5 miejscu w kwestii gotowości do korzystania z teleporad medycznych.

Oznacza to, że jedynie 8 proc. badanych uznało za osobistą interakcję z lekarzem za szczególnie istotną – poniżej średniej europejskiej, która w tym roku wyniosła 11 proc. Badaniem objęto przeszło 24 tys. respondentów z 12 krajów Europy, w tym Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska, Austria, Szwajcaria, Finlandia, Serbia i Rosja.

Ankietowanych zapytano m.in. o możliwość konsultacji medycznej za pośrednictwem konkretnych narzędzi wirtualnych, takich jak kamerka internetowa, a także o korzystanie z aplikacji kontrolujących stan zdrowia. Wyniki badania pokazały, że - choć Polacy są wśród krajów najbardziej otwartych na większość rozwiązań - nie są świadomi wszystkich możliwości, jakie oferuje dziś telemedycyna.

Najbardziej otwarci na tę kwestię okazali się mieszkańcy Hiszpanii – aż 82 proc. z nich mogło wyobrazić sobie korzystanie z tego typu rozwiązań – znacznie powyżej średniej europejskiej (70 proc.). O wiele bardziej sceptyczni wobec wirtualnych konsultacji lekarskich okazali się Belgowie –zaledwie 58 proc. badanych okazało się skłonnych korzystać z doradztwa medycznego online. Z wynikiem 74 proc., Polska zajęła 5 miejsce wśród krajów najbardziej przychylnych do korzystania z konsultacji medycznych online.

– Obecna, trudna sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2 poddała tradycyjny, znany dotąd model opieki zdrowotnej ogromnej próbie. Jednocześnie, przyspieszył rozwój telemedycyny, która pomaga odciążyć służbę zdrowia. Cieszy więc fakt, że Polacy tak szybko przekonują się do e-medycyny, jako jednego z praktycznych narzędzi pomagających lekarzom oraz pacjentom w sytuacji ograniczonej dostępności kontaktu. 

podsumowuje wyniki Dyrektor Generalny STADA Poland, Krzysztof Stec.

Z wynikiem 84 proc. Polacy są drugim pod względem chęci korzystania z aplikacji śledzących postęp leczenia zaleconego przez lekarza, zaraz po Serbii (86 proc.), przy średniej europejskiej na poziomie 75 proc. Przy czym jedynie 8 proc. Polaków obawia się o bezpieczeństwo swoich danych w przypadku korzystania z aplikacji, 5 proc. ma obawy związane z cyfryzacją danych dotyczących ich zdrowa, a 6 proc. ma zaufanie, że dane są dobrze chronione.


Międzynarodowy Raport na temat zdrowia STADA

Badanie reprezentacyjne online przeprowadzone przez instytut Kantar w imieniu STADA. Ramy czasowe: Luty-marzec 2020 r. Próba: Po około 2 tys. respondentów z Austrii, Belgii, Niemiec, Finlandii, Francji, Włoch, Polski, Rosji, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

O firmie STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG to spółka giełdowa z siedzibą w Bad Vilbel, w Niemczech. Działalność firmy opiera się na dwóch filarach, tj. sektorze leków generycznych, w tym specjalistycznych produktów farmaceutycznych oraz produktów Zdrowia Konsumenckiego wydawanych bez recepty. STADA Arzneimittel AG sprzedaje swoje produkty do ok. 120 krajów. Na dzień 31 grudnia 2019 r., STADA zatrudniała 11 100 osób na całym świecie. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla firmy STADA, z dużym potencjałem rozwoju w najbliższej przyszłości. STADA oferuje w Polsce szerokie portfolio leków m.in.: leki przeciwbólowe, leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, w urologii, w cukrzycy oraz w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Ważnym segmentem aktywności firmy jest rozwój segmentu produktów dostępnych bez recepty.

Skomentuj artykuł: