Rząd chce wprowadzić opłatę turystyczną. Branża: powinna być wdrożona po ustaniu pandemii

Przedstawiciele Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (FROT) i Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych (OPLOT) spotkali się z wiceministrem turystyki Andrzejem Gutem-Mostowym. Rozmawiano o nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). 

Główny nacisk został położony na kwestie związane z opłatą turystyczną. Była to kontynuacja rozmów rozpoczętych w 2018 r. - ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się 13 lutego - z powodu pandemii dyskusje zostały zawieszone. 

Jak informował w lipcu portal Money.pl Rząd chce wprowadzić opłatę turystyczną, pozostawiając jednocześnie opłatę klimatyczną. 
 

- Chcemy dać dużą dowolność samorządom, które w większości domagają się tej opłaty. Chce tego też branża turystyczna, bo widzi lukę w promocji. Pojedynczy obiekt hotelowy czy atrakcja turystyczna nie jest w stanie skutecznie promować i ściągnąć turysty do regionu 

powiedział w programie "Money. To się liczy" wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

- Jeśli opłata turystyczna będzie wprowadzona, to nie naruszy systemu opłat uzdrowiskowych. Myślę, że będzie to kilka złotych, rząd wielkości od 2 do 4 zł. Nie jest to duży koszt, a turysta będzie wolał zapłacić symboliczne 4 zł, żeby było więcej koszy na śmieci czy inne udogodnienia - dodał wówczas minister.

Tymczasem organizacje turystyczne są zdania, że środki pozyskane z opłaty turystycznej powinny być przeznaczone na finansowanie zadań stricte turystycznych, w szczególności tych, które wymagają rozwiązań systemowych.

Chodzi o stworzenie spójnych systemów informacji i oznakowania turystycznego kraju a także jednolitej metodologii badań i monitoringu ruchu turystycznego. W związku z obecną sytuacją opłata powinna być wprowadzona po ustaniu pandemii. 

Uczestniczący w spotkaniu z min. Gutem-Mostowym Paweł Niewiadomski, prezes PIT stwierdził, że jego Izba popiera FROT i OPLOT, stanowisko branży było także omawiane z Marcinem Mączyńskim z IGHP. Propozycje rozwiązań mają być też konsultowane z samorządowcami oraz ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi promocją polskiej turystyki.

Skomentuj artykuł: