Rząd otworzył dla Ukraińców rynek pracy

Minister Marlena Maląg odwiedziła Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Mówiła tam o otwarciu polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną.

Polacy otworzyli swoje serca i domy, a rząd, specjalną ustawą, otworzył dla Ukraińców rynek pracy – mówiła minister Marlena Maląg o sytuacji osób, które przybyły do nas po 24 lutego z Ukrainy. 

Łatwo i legalnie

Ustawa nie tylko legalizuje ich pobyt w naszym kraju, ale także zezwala na legalne zatrudnienie, znacznie upraszczając związane z tym procedury. Jedyny obowiązek spoczywa na pracodawcy, który w terminie 14 dni musi zgłosić fakt powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy do powiatowego urzędu pracy.

Pracę podjęło już 25 tys. osób. Większość z nich to kobiety. Zmienia to strukturę zatrudnienia. Przed 24 lutego legalnie pracowało w Polsce ok. miliona Ukraińców, głównie byli to mężczyźni. Ok. 200 tys. wyjechało, by bronić swojej ojczyzny. Obecnie kobiety znajdują pracę w hotelarstwie, gastronomii i w rozpoczynających się już pracach sezonowych – mówi minister Marlena Maląg.  

Są miejsca do zagospodarowania

Aktualna sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dobra. Według wyliczeń Eurostatu mamy bezrobocie na poziomie 2,8 proc., przy średniej w Europie wynoszącej 6,4 proc. Pod tym względem zajmujemy drugie miejsce wśród państw europejskich. – W tej przestrzeni są więc miejsca do zagospodarowania – mówiła minister Maląg. 

Koordynacja

Minister Maląg podkreśliła znaczenie koordynacji działań i dobrej informacji. Zajmuje się tym rząd, a w terenie służby wojewodów. – Dopiero wtedy mogą włączać się samorządy, organizacje pozarządowe i pracodawcy – powiedziała minister.

Ogromną rolę mają tu także do odegrania publiczne służby zatrudnienia.

Dostęp do rynku pracy to także możliwość korzystania  ze świadczeń oraz informacji i usług publicznych służb zatrudnienia na takich samych zasadach, jak Polacy. – Bardzo ważna jest informacja, gdzie i jak szukać i znaleźć pracę – podkreśliła minister Maląg.

Informacja

Pomocny w tym jest portal pomagamukrainie.gov.pl, zawierający kompleksowe informacje, dotyczące rynku pracy. Aplikacja ePraca służy do wyszukiwania i przeglądania ofert pracy gromadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na portalu Centralnej Bazy Ofert Pracy. Działa także Zielona Linia – jako portal i informacja telefoniczna, także w języku ukraińskim – gromadząca i udostępniająca oferty pracy i informacje dla pracodawców. –  Nie zostawiamy naszych przyjaciół z Ukrainy bez pomocy. Musimy jednak chronić lokalne rynki pracy i troszczyć się o bezpieczeństwo państwa – podsumowała minister Marlena Maląg.

Skomentuj artykuł: