Rząd przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Akceptacja Rady Ministrów zakończyła ostatni etap prac na gruncie polskim nad programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEPW). Projekt programu zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej, aby rozpocząć oficjalne negocjacje.

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to już trzecia edycja specjalnego, ponadregionalnego programu, który będzie wspierał inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski Wschodniej

powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jego obecny budżet sięga ponad 2,5 mld euro.

FEPW to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Program jest kontynuacją dedykowanego wsparcia dla Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w „Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” oraz „Programie Polska Wschodnia 2014-2020”. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza - bez Warszawy i przyległych powiatów - czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.
Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Jak zaznacza ministerstwo funduszy, „w programie nadal będziemy finansować inwestycje w podstawową infrastrukturę makroregionu. Będziemy je realizować już w nowym kontekście – ze znacznie większym akcentem na poszanowanie środowiska naturalnego i klimatu. Będziemy także wspierać konkurencyjność przedsiębiorstw wzmacniając gospodarkę makroregionu. Poprawimy także sytuację miast Polski Wschodniej, w szczególności tych borykających się z największymi problemami społeczno-gospodarczymi, aby i ich mieszkańcy mieli szansę na poprawę jakości życia i rozwój”.

Źródło

Skomentuj artykuł: