Rzecznik Finansowy pozywa ubezpieczycieli

Rzecznik Finansowy skierował dwa kolejne pozwy przeciwko ubezpieczycielom oferującym nieuczciwe – zdaniem urzędu – warunki ubezpieczenia AC; prowadzi też rozmowy z firmami, które zadeklarowały zmianę treści umów - podało biuro Rzecznika.

Jak poinformowało biuro Rzecznika, pozwy przeciwko ubezpieczycielom dotyczą stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych wobec klientów kupujących tzw. kosztorysowe warianty Auto Casco. Zastrzeżenia Rzecznika budzi stosowanie niejednolitych kryteriów szacowania szkody całkowitej i częściowej.

Jak wyjaśniono, wszystko zależy od tego, czy ubezpieczyciel widzi możliwość orzeczenia szkody całkowitej, czyli uznania, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. W umowach AC standardem jest jej orzekanie, jeśli koszty naprawy przekraczają 70 proc. wartości auta sprzed szkody - przypomina RF.

Żeby to osiągnąć, ubezpieczyciele stosują ceny najdroższych części oryginalnych z logo producenta auta i najwyższe z możliwych koszty robocizny stosowane przez autoryzowane stacje obsługi. Co kluczowe, takie zastrzeżenie ma także zastosowanie do kosztorysowych wariantów ubezpieczenia. To takie, w których klient zgadzał się na ustalanie odszkodowania według zryczałtowanych stawek za naprawę rzędu 65 zł czy 80 zł albo według cen stosowanych przez zakłady naprawcze inne niż ASO i przy użyciu najtańszych, nieoryginalnych części. Naszym zdaniem według takich zasad powinny być też szacowane koszty hipotetycznej naprawy na potrzeby określenia szkody całkowitej

wyjaśnił dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego biura Rzecznika Paweł Wawszczak.

Powództwa Rzecznika Finansowego są składane na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, tj. w interesie ogółu konsumentów.

Zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy składanie pozwów wobec ubezpieczycieli oferujących nieuczciwe – naszym zdaniem – warunki ubezpieczenia Auto Casco. Równocześnie toczymy rozmowy z tymi, którzy zadeklarowali dobrowolną zmianę treści umów. Liczę, że do tej drugiej grupy dołączą kolejni ubezpieczyciele. To możliwe również w ramach ugody sądowej

zaznaczył Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.

Biuro Rzecznika przypomniało, że w sierpniu tego roku Rzecznik Finansowy wezwał czterech czołowych ubezpieczycieli, posiadających łącznie ponad 50 procent rynku ubezpieczeń komunikacyjnych do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. We wrześniu wysłał kolejne dziewięć wezwań do zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z AC komunikacyjnego. Tym samym działania Rzecznika objęły wszystkich liczących się w tym segmencie graczy. W grudniu urząd złożył pierwszy pozew w sprawie nieuczciwych praktyk wobec posiadaczy AC wobec jednego z zakładów ubezpieczeń.

Źródło

Skomentuj artykuł: