Rzecznik Finansowy żąda wyjaśnień od banków. Chodzi o nieautoryzowane transakcje

Rzecznik Finansowy zwrócił się do banków o informację na temat skali kradzieży środków z rachunku bankowego - poinformowało Biuro Rzecznika Finansowego. Wskazano, że nieautoryzowane transakcje finansowe to częsta przyczyna skarg klientów.

Jak dodano, Rzecznik Finansowy - drugi raz - wystąpił do banków, jako dostawców usług płatniczych, o przedstawienie informacji dotyczących skali nieautoryzowanych transakcji.

Wyjaśniono, że problem powszechnie kojarzony z kradzieżą środków z rachunku bankowego jest najczęstszą przyczyną skarg klientów podmiotów rynku finansowego z zakresu naruszeń ustawy o usługach płatniczych.

Nieautoryzowane transakcje to obecnie jedno z największych zagrożeń związanych z tzw. bankowością elektroniczną. Rozwój i dostępność technologii, a także w ostatnim czasie epidemia COVID-19 spotęgowały wzrost działalności przestępczej, skutkującej kradzieżą środków z kont bankowych. Zwracają się do nas poszkodowani, którzy w ten sposób utracili niekiedy oszczędności całego życia

wskazał Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki, cytowany w komunikacie.

Występując do banków z konkretnymi pytaniami dotyczącymi nieautoryzowanych transakcji chcemy ocenić skalę tego zjawiska oraz sprawdzić, czy banki realizują kluczową dla ochrony konsumenckiej zasadę D+1

dodał.

Jak wyjaśniono, zgodnie z zasadą D+1 zwrot środków pieniężnych utraconych w wyniku nieautoryzowanych transakcji powinien trafić na konto klienta niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji.

Według informacji Biura Rzecznika w ubiegłym roku Rzecznik Finansowy po raz pierwszy wystąpił do banków, by uzyskać szczegółowe wyjaśnienia oraz informacje statystyczne dot. skali problemu.

Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków: od wykazania istotności problemu nieautoryzowanych transakcji na rynku finansowym, po oznaczenie kluczowego problemu, czyli niezachowania przez wszystkich dostawców ustawowego terminu zwrotu kwoty w przypadku nieautoryzowanej transakcji (tzw. termin D+1)

podkreślono.

Jak poinformowano, w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji, należy niezwłocznie złożyć reklamację w swoim banku, a w razie jej nieuwzględnienia, zgłosić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N