Są zmiany. Kto może wjechać do Polski?


Resort spraw wewnętrznych i administracji w noweli rozporządzenia, która zaczęła obowiązywać w czwartek rozszerzył katalog krajów, których obywatele mogą wjechać do Polski drogą lotniczą. Nowe przepisy umożliwiają również wjazd do kraju m.in. zawodnikom sportowym.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Zgodnie z ostatnią jego nowelizacją, do Polski mogą wjechać drogą lotniczą obywatele: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Tajlandii, Korei Południowej, Tunezji i Australii. Możliwość wjazdu mają również osoby posiadające prawo pobytu na terytorium tych państw.

Jak jednak podkreśla Straż Graniczna, możliwość wjazdu nie oznacza automatycznego braku kwarantanny. SG zwraca również uwagę, że cudzoziemcy zawsze powinni sprawdzić, czy ich kraj znajduje się na liście krajów, z których obywatele mogą wjechać do Polski. Dodaje, że prawo wjazdu, niezależnie od tego, skąd wracają - mają obywatele Polscy.

W noweli rozporządzenia zapisano również, że do Polski mogą wjechać też osoby przekraczające granicę na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia do Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta.

Możliwość wjazdu mają również cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem: w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych na terytorium Polski przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji.

Prawo wjazdu mają także akredytowani na zawody dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy.

Szczegółowe informacje o wjeździe na teren Polski w związku ze stanem epidemii, a także informacje o tym, kto po przekroczeniu granicy musi odbyć obowiązkową kwarantannę dostępne są na stronie https://www.strazgraniczna.pl/ .

Źródło

Skomentuj artykuł: