Samorządy chcą mniej płacić za gaz

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii skierowało apel do premiera, ministra aktywów państwowych i spółki PGNiG wskazując na wysokie ceny gazu, trzykrotnie wyższe, niż obecna cena PGNiG oraz brak możliwości ich waloryzacji w obowiązującej umowie. 

Jak pisze "Codzienna", PGNiG Obrót Detaliczny zareagowało od razu oświadczając, że analizuje możliwość systemowego rozwiązania, które umożliwi zmianę cen w umowach z samorządami. PGNiG musi jednak uwzględniać wiele okoliczności ekonomicznych i prawnych, w tym zgodność z Prawem zamówień publicznych.

Jak podkreśla Przewodniczący Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Andrzej Kotala, ceny gazu zakontraktowane na obecny rok w wyniku postępowania przetargowego są dla części samorządów nawet trzykrotnie wyższe, niż te obowiązujące w bieżących cennikach spółki PGNiG S.A. “Podmioty te nie świadczą usług komercyjnych, tylko zaspokajają istotne potrzeby naszych mieszkańców. Narażając te podmioty na niepotrzebnie ponoszone, wyższe koszty, w rzeczywistości ogranicza się prawo mieszkańców do korzystania z ich usług” - czytamy w stanowisku samorządów. 
W swym stanowisku PGNiG Obrót Detaliczny podkreśla, że sprzedaje gaz samorządom po cenie określonej przez samego kupującego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. „Wynika to z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która zobowiązuje podmioty samorządowe do określenia kluczowych założeń przyszłej umowy (w tym przypadku dotyczącej dostaw gazu) już na etapie ogłoszenia postępowania zakupowego. W przypadku postępowania zorganizowanego przez GZM, umowa zakładała stałą (niezmienną) cenę gazu przez cały czas trwania kontraktu” – podkreśla spółka. - „W momencie ich zawarcia PGNiG Obrót Detaliczny dokonuje kontraktacji całego wolumenu gazu, który ma być dostarczony na podstawie umowy. Oznacza to, że dla spółki koszt zakupu gazu na potrzeby realizacji kontraktu jest również niezmienny i późniejsze spadki cen paliwa na rynku giełdowym nie powodują spadku kosztu pozyskania gazu niezbędnego do realizacji danego kontraktu” – zaznacza PGNiG.

Jednocześnie spółka dodaje, że analizuje możliwość systemowego rozwiązania, które umożliwiłoby modyfikację cen w kontraktach z samorządami. “Takie rozwiązanie musi jednak uwzględniać wskazane wyżej okoliczności ekonomiczne i prawne, w szczególności zgodność działań zamawiającego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych” – zastrzega PGNIG. Przypomina też, że zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, bardzo szeroka kategoria odbiorców podlegających jednostkom samorządu terytorialnego jest uprawniona do korzystania z ceny gazu zamrożonej na poziomie 200,17 zł/MWh. Są to min. - jak pisaliśmy w portalu - szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz wiele innych, społecznie wrażliwych odbiorców. Wszystkie tego rodzaju uprawnione podmioty mogą korzystać z niższych, ustalonych ustawowo cen paliwa gazowego. „Dotychczas PGNiG Obrót Detalicznych objęło ochroną ponad 36 tys. odbiorców społecznie wrażliwych, w tym wiele podmiotów podlegających jednostkom samorządu terytorialnego, także tych zrzeszonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – wylicza PGNiG. 

Przypomnijmy też, że od 15 marca br. PGNiG Obrót Detaliczny obniżyła cenę gazu dla klientów  korzystających z Cennika „Gaz dla Biznesu” do 353 zł/MWh - to o ponad 55 procent mniej od poziomu bazowego. Co ważne, skorzystanie z obniżki nie wymaga od klientów podejmowania żadnych działań, obniżka została automatycznie zastosowana w rozliczeniach. MAU 

Skomentuj artykuł: