Sektor mieszkaniowy bardzo szybko powrócił na ścieżkę wzrostu

Według wstępnych danych GUS we wrześniu br. oddano do użytkowania 20,7 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 21,9% w stosunku do września 2019 r. W tym samym miesiącu rozpoczęto budowę 26,2 tys. mieszkań, czyli o 21,6% więcej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę okres styczeń - wrzesień br. oddano do użytkowania 156,5 tys. mieszkań, co stanowi wartość o 7,4% wyższą niż w tym samym okresie 2019 r. - informuje w komentarzu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dane GUS dotyczące efektów budownictwa mieszkaniowego potwierdzają, że sektor mieszkaniowy bardzo szybko powrócił na ścieżkę wzrostu po początkowych problemach wywołanych pandemią COVID-19. 

W 2019 r. oddano do użytkowania ponad 207 tysięcy tys. mieszkań, co było wynikiem najwyższym od 1980 r. i trzecim rezultatem w Europie (w stosunku do liczby mieszkańców). Pod względem powierzchni oddawanych mieszkań, ubiegły rok był rekordowym w historii pomiarów. Bardzo dobre wyniki tegoroczne wskazują, że pomimo pandemii COVID-19 sektor mieszkaniowy radzi sobie znacząco lepiej niż inne segmenty gospodarki. 

Można oczekiwać, że w przypadku dalszego utrzymywania się stabilnej sytuacji na rynku budowlanym, w 2020 r. zostaną osiągnięte kolejne rekordy pod względem liczby i powierzchni użytkowej mieszkań i domów oddawanych do użytkowania. Szacuje się osiągnięcie ok. 220 tys. nowo wybudowanych lokali. Do dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego powinny przyczynić się również nowo wprowadzone oraz procedowane aktualnie zmiany legislacyjne. To m.in. uproszczenie procesu budowlano-inwestycyjnego oraz pakiet rozwiązań finansowych i regulacyjnych stymulujących rozwój budownictwa dostępnego dla osób o niskich i przeciętnych dochodach (tzw. pakiet mieszkaniowy). 

Źródło

Skomentuj artykuł: