Siedem tematów Światowego Forum Miejskiego w Katowicach

W czasie Światowego Forum Miejskiego poruszanych będzie siedem głównych tematów: miast sprawiedliwych, zielonych, innowacyjnych, odpornych, inwestujących, zarządzanych, a także radzących sobie z kryzysami – podała w środę wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" będzie 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej Światowe Forum Miejskie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice. Wiceminister funduszy, która jest pełnomocniczką rządu ds. przygotowania WUF11, na 10 dni przed rozpoczęciem forum mówiła w Katowicach o kluczowych elementach jego programu.

Jarosińska-Jedynak zasygnalizowała, że choć za przygotowanie programu odpowiadała agenda UN-Habitat, MFiPR brało w tych pracach czynny udział. Przypomniała przy tym, że początkowo dyskusja miała być prowadzona w sześciu obszarach tematycznych: sprawiedliwych miast, zielonej przyszłości miast, innowacji miejskich, budowania odporności miast, finansowania inwestycji, a także planowania i zarządzania miastami. Ze względu na wojnę w Ukrainie dodatkowo pojawi się też temat odbudowy miast po kryzysach spowodowanych wojną czy zagrożeniami naturalnymi.

"Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, przed którymi stoi dziś Ukraina, w trakcie wojny, po której jej miasta będą wymagały odbudowy, chcemy o tym dyskutować – zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i społecznym"

wskazała wiceminister funduszy.

"Stawiamy też mocno na dostępność. Chcemy, aby tematyka dostępności – debaty i z osobami z niepełnosprawnością, i w tematyce usuwania barier – były mocno podkreślone w czasie WUF. Zakładamy tu bardzo szeroką reprezentację osób z niepełnosprawnością i osób, którym bliski jest temat dostępności. Wybiera się tu do nas m.in. pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda" – zapowiedziała Jarosińska-Jedynak.

Ze względu na to, że WUF po raz pierwszy organizowane jest w Europie Centralnej, przewidziano dyskusję, jak państwa europejskie powinny kształtować swoje miasta i polityki miejskie, aby miasta te rozwijały się gospodarczo i odpowiadały na aktualne wyzwania. Polska będzie chciała w tym kontekście zaprezentować na WUF Krajową Politykę Miejską do 2030 r.

Jarosińska-Jedynak zaprosiła też do pawilonu polskiego w strefie Urban EXPO, który także ma być miejscem dyskusji, m.in. z osobami młodymi, czy wymiany dobrych praktyk. Podkreśliła ponadto uniwersalny charakter wydarzenia wskazując, że podobne wyzwania stoją obecnie przed metropoliami i małymi gminami czy miejscowościami i zapraszając na Forum ich przedstawicieli.

Prezydent Katowic Marcin Krupa zaznaczył, że dla tego miasta ważnym elementem WUF będzie panel "Voice from cities", gdzie będzie ono chciało przedstawić własne doświadczenia przemian z ośrodka przemysłu w centrum nowoczesnych usług, technologii i kultury. Jak podkreślił, transformację Katowic UN-Habitat uznaje za modelową pod względem tempa, zakresu i rezultatów.

Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów obrazował zakres wydarzenia, podając, że jego gotowy program ma 128 stron. Zaprosił na blok wydarzeń nazwany ścieżką europejską, obejmujący m.in. cztery główne sesje tematyczne poświęcone miastom zielonym i miastom sprawiedliwym: dostępnym i włączającym, a także zrównoważonej mobilności i dostępnego mieszkalnictwa.

Wataru Kawasaki z UN-Habitat zaprosił z kolei na ogłoszenie przez tę agendę 29 czerwca raportu nt. stanu miast na świecie, który obejmuje różne aspekty, jak ubóstwo, nierówności, odporność, kwestie ekologiczne czy innowacyjność technologiczną. Wskazał, że jednym z efektów Forum będą deklarowane działania – dobrowolne zobowiązania podjęte przez jego uczestników.

UN-Habitat podaje, że dotąd na WUF zarejestrowało się już 10,6 tys. osób, w tym kilkudziesięciu ministrów i wiceministrów. Przedstawiciele agendy akcentują, że Światowe Forum Miejskie to jedno z niewielu wydarzeń ONZ, do których dostęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych – jedynie na podstawie rejestracji, którą obecnie przedłużono do 25 czerwca.

Źródło

Skomentuj artykuł: