Spadła sprzedaż detaliczna w cenach stałych

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2020 r. spadła o 0,8 proc. w ujęciu rocznym, w ujęciu miesięcznym wzrosła o 19,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 0,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu rdr o 1,2 proc. i wzrost mdm o 17,1 proc.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 3,3 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu i listopadzie 2020 r.:

Jednocześnie GUS podał, że w styczniu nastąpiła poprawa koniunktury w większości obszarów gospodarki, poza działem finanse i ubezpieczenia.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W styczniu 2021 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,9 – wyższym niż w grudniu 2020 r., gdzie wyniósł minus 14,8.

BUDOWNICTWO

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 18,7 wobec minus 22,6 w grudniu 2020 r.

HANDEL HURTOWY

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,2 wobec minus 11,1 przed miesiącem.

HANDEL DETALICZNY

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13,9 wobec minus 19,1 przed miesiącem.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 7,8 wobec minus 11,5 w grudniu 2020 r.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w styczniu na poziomie minus 52,1 wobec minus 56,9 w grudniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 64,5) niż jednostki gastronomiczne (minus 44,9).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,4 wobec plus 5,8 przed miesiącem.

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w styczniu na poziomie minus 3,6 wobec plus 0,4 przed miesiącem.

Źródło

Skomentuj artykuł: