Sprzedaż kredytów BOŚ za prawie 2 mld zł 

W I półroczu 2021 r. Grupa BOŚ wypracowała 177,5 mln zł wyniku odsetkowego. Wynik ten był o 11,8% niższy niż w analogicznym okresie 2020 r. z uwagi na obniżenie w 2020 roku stóp procentowych. Wynik z tytułu opłat i prowizji w omawianym okresie wyniósł 69,8 mln zł, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu z pierwszą połową ub. roku, głównie dzięki wyższym dochodom z działalności maklerskiej.

Sprzedaż nowych kredytów w pierwszych sześciu miesiącach br. przekroczyła 1,85 mld zł i była o 17% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział kredytów proekologicznych w sprzedaży wyniósł 33,7%.

Grupa Banku Ochrony Środowiska wykazała w pierwszym półroczu br. zysk netto w wysokości 6,9 mln zł wobec 39,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały historycznie niskie stopy procentowe, obniżone decyzjami Rady Polityki Pieniężnej łącznie o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja 2020 r. W efekcie tych obniżek, w pierwszej połowie br. Grupa BOŚ odnotowała spadek wyniku odsetkowego o 11,8% r/r, do poziomu 177,5 mln zł. 

- Pierwsze półrocze 2021 r. traktujemy w BOŚ jako okres przejściowy. W wielu aspektach, jak choćby z powodu rekordowo niskich stóp procentowych, mierzyliśmy się z problemami dotykającymi cały sektor bankowy. W wielu jednak obszarach BOŚ udało się wyraźnie przyspieszyć procesy restrukturyzacji. Niezwykle cieszy, że Dom Maklerski BOŚ stale umacnia swoją pozycję rynkową, natomiast w banku wzrasta dynamika sprzedaży udzielanych kredytów, szczególnie tych przyjaznych środowisku. BOŚ jest jednym z dwóch banków, który jako pierwszy uruchomił linię bankową w ramach programu „Czyste Powietrze”, co dodatkowo podkreśla obrany przez bank kierunek, nasze zaangażowanie i koncentrację na rozwijaniu zielonych produktów finansowych

wskazał Wojciech Hann, prezes BOŚ. 

Ostatnie półrocze było także czasem finalizacji prac nad strategią rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2021-2023, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą i opublikowana w czerwcu. Nowy plan rozwoju banku uwzględnia gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej. BOŚ zamierza położyć jeszcze większy nacisk na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych, a także kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów. 

Na początku lipca br. BOŚ umożliwił swoim klientom składanie wniosków o rządową dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” i powiązany z nią kredyt „Czyste Powietrze”. Preferencyjna oferta BOŚ skierowana jest do właścicieli domów zainteresowanych m.in. wymianą pieca, zakupem pompy ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji paneli fotowoltaicznych czy ociepleniem ścian budynku. BOŚ jest jednym z dwóch banków, które jako pierwsze udostępniły tę ofertę swoim klientom.

Zgodnie z przyjętą strategią, BOŚ rozpoczął również starania o uzyskanie ratingu ESG, który będzie stanowić potwierdzenie prowadzonego przez bank modelu biznesowego w zakresie wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. 

Skomentuj artykuł: