Startują prace nad zamrożeniem cen prądu

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o pracach nad projektem ustawy, którego celem będzie m.in. zamrożenie cen energii elektrycznej na 2023 r. na poziomie z 2022 r. Nowa ustawa wprowadzi też dodatek dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest prąd.

Na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu opublikowano w piątek informację o pracach nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Jak poinformowano, projektowane przepisy zakładają, że "niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za energię elektryczną na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z roku 2022".

Zgodnie z projektowanymi przepisami w 2023 r. przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną dla odbiorców grupy taryfowej G, czyli gospodarstw domowych, będą musiały stosować ceny energii elektrycznej z 2022 r. w zakresie limitów zużycia.

Kolejnym rozwiązaniem jest objęcie obowiązkiem przedłożenia taryfy dla grupy taryfowej G przedsiębiorstw energetycznych wykonujących zadania sprzedawcy z urzędu, wykonujących działalność w zakresie obrotu.

Dodano, że nowe przepisy przewidują również obowiązek dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, wchodzących w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, stosowania w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami cen zatwierdzonych w taryfach na rok 2022 w ramach limitów zużycia.

Podobny obowiązek - stosowania w roku 2023 r. cen z 2022 r. w zakresie umów, które są objęte wzrostem cen w 2023 r. - będą miały firmy sprzedające prąd dla gospodarstw na zasadach wolnorynkowych.

Jak poinformowano projekt ma zawierać również odpowiednie rozwiązania w zakresie poziomu stawek opłat dystrybucyjnych.

Projektowana ustawa wprowadza także zachętę do efektywnego zużycia energii elektrycznej i promowania oszczędności energii elektrycznej. Wyjaśniono, że chodzi o zastosowanie cen z roku 2022 do maksymalnie 2 MWh zużytej energii przez odbiorcę w gospodarstwie domowym w roku 2023. "Wielkość tego limitu jest zbliżona do mediany średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w roku 2020. Odpowiednio limit 2 MWh dotyczy także rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu" - dodano.

Nowe przepisy przewidują również dodatkowe wsparcie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, rolników i osób z niepełnosprawnościami, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2 do 2,6 MWh.

Projektowana ustawa wprowadzi też nowy dodatek energetyczny, który przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest prąd. Nie poinformowano jednak o wysokości tego dodatku. Podobnie jak w innych dodatkach energetycznych warunkiem jego uzyskania będzie wpis i zgłoszenie źródła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Jak poinformowano, w projekcie znalazł się też mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90 proc. wolumenu z roku 2022.

W nowej ustawie znajdzie się również system rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za ich wypłatę będzie Zarządca Rozliczeń S.A

Ustawa będzie też zobowiązywała kierowników jednostek finansów publicznych do ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w czwartym kwartale br. oraz w 2023 r. w stosunku do średniorocznego zużycia energii elektrycznej odpowiednio w latach 2018-2019 oraz w roku 2022.

Źródło

Skomentuj artykuł: