Styczniowa oferta obligacji oszczędnościowych bez zmian

Oprocentowanie obligacji detalicznych utrzymaliśmy na poziomie z grudnia – poinformowało ministerstwo finansów.

W styczniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży, która wynosi dla instrumentów oferowanych w styczniu 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,10% dla obligacji 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

- Z początkiem nowego roku oferta obligacji oszczędnościowych pozostaje bez zmian. W naszej ofercie mamy obligacje o zróżnicowanej konstrukcji, które dają klientom możliwości dopasowania do ich własnych potrzeb i oczekiwań. Termin zapadalności naszych obligacji kształtuje się od 3 miesięcy do 10 lat, przy oprocentowaniu stałym oraz zmiennym, opartym o stopę referencyjną NBP lub indeksowanym do inflacji. Beneficjentom programu „Rodzina 500+” oferujemy dodatkowo instrumenty 6- i 12-letnie z oprocentowaniem indeksowanym do inflacji. Nowy rok to również możliwość skorzystania z nowego limitu zakupu obligacji w ramach Konta IKE-Obligacje. W 2023 roku limit wynosi 20 805 zł i umożliwia zakup 208 sztuk obligacji. Dla klientów, którzy preferują osobistą wizytę w placówce banku, od stycznia 2023 r. rozszerzamy naszą sieć o kolejne punkty sprzedaży obligacji - placówki banku PEKAO SA - komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Skomentuj artykuł: