Świętokrzyskie otrzyma 1,5 mld euro

Do woj. świętokrzyskiego - w ramach nowego programu regionalnego - trafi w sumie 1 mld 456 mln euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak uczestniczyła w konferencji inaugurującej Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

- Przekrojowy zakres i różnorodność projektów, które w kolejnych latach będą realizowane z pieniędzy unijnych, pokazuje, jak istotne wsparcie dla całego województwa świętokrzyskiego będzie stanowił nowy program regionalny. Te środki bez wątpienia przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu Polski. Będą stanowiły też kontynuację przedsięwzięć, które udało się tam do tej pory zrealizować ze środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 - powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak na uroczystości inaugurującej Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

- Jestem przekonana, że środki z tego programu będą również nieocenioną pomocą w czasie wychodzenia z kryzysu pandemicznego i niwelowania negatywnych skutków wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą - dodała wiceszefowa MFiPR.

Środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zostaną przeznaczone na finansowanie projektów m.in. w takich obszarach jak:

 •     prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników do gospodarki,
 •     rozwój przedsiębiorczości oraz usług na rzecz przedsiębiorców,
 •     rozwój usług i rozwiązań cyfrowych na rzecz mieszkańców,
 •     ochrona zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 •     wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz budynkach mieszkalnych i publicznych,
 •     wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 •     rozwój transportu miejskiego i rozbudowa infrastruktury drogowej,
 •     rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej,
 •     aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców regionu,
 •     kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu,
 •     rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
 •     wsparcie turystyki i kultury w regionie.

Dodatkowo woj. świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego został podpisany 1 lutego 2022 r.  To ważny element w realizacji polityki spójności, który stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane w nim działania są też zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Najważniejsze cele Programu obejmują:

 •     wzmocnienie potencjałów i wyeliminowanie niekorzystnych cech gospodarki regionalnej,
 •     osłabienie negatywnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych,
 •     racjonalne i prorozwojowe gospodarowanie przestrzenią, w szczególności obszarów słabo zurbanizowanych,
 •     podniesienie standardu życia, poprawa i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.
Źródło

Skomentuj artykuł: