Sztuczna inteligencja pomoże w zarządzaniu produkcją energii elektrycznej

Technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pomogą w przewidywaniu awarii w energetyce i poprawią niezawodność urządzeń - zakładają inżynierowie, którzy pracują nad takim rozwiązaniem w Elektrowni Łagisza w Będzinie.

Opracowaniu i wdrożeniu takiego systemu służy trzyletni projekt badawczo-rozwojowy o wartości 21 mln zł. Prawie 14 mln zł na ten cel pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizuje konsorcjum przemysłowo-naukowe, w skład którego wchodzą spółka Tauron Wytwarzanie - właściciel elektrowni, a także Politechnika Śląska i spółka Sumitomo SHI FW Energia Polska.

"Tworzony model pozwoli na dynamiczne zarządzanie procesem produkcji energii elektrycznej, co bezpośrednio pozytywnie przełoży się na dyspozycyjność i niezawodność. System opracowywany jest dla bloku o mocy 460 megawatów w Elektrowni Łagisza, lecz projekt zakłada możliwość zastosowania systemu w innych jednostkach, jak również w innych gałęziach przemysłu" 

poinformował w piątek wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski.

Projektowany system OPTI AI UNIT ma być wsparciem zwiększającym odporność infrastruktury nie tylko na awarie i przestoje wynikające z normalnego zużywania się części urządzeń, ale też na wyjątkowe i nieprzewidywalne zdarzenia. Zadaniem systemu będzie przewidywanie awarii i rekomendowanie działań zapobiegających ich występowaniu. Będzie to możliwe dzięki połączeniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Działanie systemu będzie oparte na historycznych danych pomiarowych, wiedzy eksperckiej i modelach cyfrowych o różnym poziomie złożoności. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych modeli predykcyjnych można będzie stworzyć algorytmy, umożliwiające kontrolę stanu urządzeń, a to pozwoli na lepsze niż dotąd planowanie przeglądów i remontów infrastruktury - zakładają inżynierowie.

Ponad dwa lata temu w Elektrowni Łagisza wdrożono już system diagnostyki predykcyjnej dla turbiny i urządzeń pomocniczych bloku energetycznego. System, nad którym trwają obecnie prace, ma monitorować także pracę kotła, urządzeń elektrycznych oraz rurociągów.

Źródło

Skomentuj artykuł: