Szukamy partnera do podziału ryzyka

Polska chce do programu jądrowego partnera, który podzieli ryzyko finansowe i ryzyko fazy operacyjnej - poinformował Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Szacowany koszt całego projektu może wynieść ok. 30 mld USD.

"Określiliśmy w programie jądrowym warunki, które chcemy, by spełniał partner, z którym będziemy się wiązali na długie lata. Chcemy, by to był partner, który dysponuje sprawdzoną technologią, (...) który z nami zainwestuje i będzie z nami nie tylko budował elektrownie, ale będzie w fazie operacyjnej aż do zakończenia ich działalności. Chcemy partnera, który będzie ponosił razem z Polską ryzyko dotyczące fazy operacyjnej i biznesowej przedsięwzięcia"

powiedział Namiski podczas piątkowej debaty Instytutu Sobieskiego.

Partner miałby mieć trochę mniej niż połowę udziałów w przedsięwzięciu.

"Podział ryzyka, na każdym poziomie, także ryzyka finansowego, jest bardzo ważny. (...) Chcemy, by odpowiedzialność i finansowanie były podzielone od początku do końca. Takiego partnera szukamy, takich możliwości nie ma dużo"

dodał Naimski.

Trwają rozmowy z ewentualnymi partnerami w Stanach Zjednoczonych.

"Rzecz jest otwarta. Jeśli okaże się, że pojawią się inne możliwości, inni partnerzy, będziemy rozmawiać"

powiedział minister.

Naimski przypomniał, że ze stroną amerykańską została podpisana umowa międzyrządowa dotycząca przygotowania oferty dla Polski.

"Firmy amerykańskie, przy użyciu amerykańskich funduszy, przygotują w perspektywie końca przyszłego roku ofertę dla Polski, która będzie na poziomie technicznym i na poziomie konstrukcji finansowych do rozpatrzenia przez polski rząd"

powiedział.

Pytany o koszt projektu jądrowego, powiedział, że będzie to przedmiotem negocjacji biznesowych.

"Rząd wielkości znamy. To około 30 mld dolarów, jeśli mówimy o całym projekcie 20-letnim, czyli 6 reaktorów o mocy 6-9 GW"

powiedział minister.

Jak wyjaśnił, to oznacza, że po stronie Polski koszt wynieść może ok. 15 mld USD, czyli ok. 70 mld zł.

Powtórzył, że konieczny będzie udział w projekcie Skarbu Państwa, choć struktura finansowania jest otwarta.

Według Naimskiego przełom 2021 i 2022 roku to będzie ostatni moment na ostateczną rządową decyzję dotyczącą technologii i partnerstwa, tak by zdążyć z budową sektora jądrowego w związku z planowanym wyłączeniem bloków węglowych.

Na początku października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji elektrowni jądrowych. Zaktualizowany PPEJ zakłada budowę 6 reaktorów jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW. Pierwszy blok miałby ruszyć w 2033 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: