Ta grupa społeczna nie straci na kryzysie. Będzie 14. emerytura

Wszystkie kluby w Sejmie są za dodatkowym 14. świadczeniem emerytalno-rentowym, co oznacza, że mimo pandemii ta grupa społeczna nie straci na kryzysie. Optymizmem napawają też najnowsze dane o sytuacji finansowej ZUS. - Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zakład cały czas stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom świadczeniobiorców i firm. Najnowszy przykład: 11 stycznia minął termin na złożenie wniosku o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach dla osób urodzonych w 1953 r, dzięki czemu przeciętnie osoby z tego rocznika będę miały podwyższone emerytury o 200 zł. Dodajmy, że osoba, która ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musi składać wniosku. Im Zakład sam przeliczy świadczenie.

Średnie wyrównanie będzie wynosiło około 13 tys zł

podała prof. Uścińska.

Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. ZUS dobrze sobie radzi mimo kryzysu i wzrostu wypłaty świadczeń.

Należy zwrócić uwagę na duży wzrost świadczeń, które trafiły do ubezpieczonych w związku ze znacznym wzrostem liczby zwolnień lekarskich oraz dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców wypłacanym niemal nieprzerwanie od wiosny tego roku

dodaje profesor Uścińska.

Jednak FUS jest wspierany przez rząd. Istotnym źródłem przychodów FUS w ubr. były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 18,1 mld zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych epidemii COVID-19, w tym m.in. pokrycia ubytków składek wynikających z pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz zwolnienia niektórych płatników z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.
Warto też zaznaczyć, że po spadku w drugim kwartale, ponownie rośnie liczba obcokrajowców, notując historyczny poziom. Na koniec września 2020 roku (to na razie najnowsze dane) w ZUS było zarejestrowanych 689 226 obcokrajowców , co oznacza wzrost o 3,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 13,8 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2020 r.
 

 

Źródło

Skomentuj artykuł: