Tauron wypowiedział Polskiej Grupie Górniczej umowy na dostawy węgla

Tauron doręczył Polskiej Grupie Górniczej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy sprzedaży węgla zawartej 18 stycznia 2018 r. - podał Tauron w komunikacie.

Na podstawie umowy PGG dostarcza węgiel energetyczny do spółek: Tauron Wytwarzanie, Tauron Ciepło oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

W 2019 r. spółka zakupiła od PGG 2,52 mln ton węgla, co stanowiło 38 proc. tego paliwa zakupionego ogółem.

"Emitent zwraca uwagę, że warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność emitenta uległy istotnej zmianie. Emitent odnotował nadmierne trudności w bieżących odbiorach węgla wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z sytuacji rynkowej i pogodowej" - napisano w komunikacie.

Jak podano, powyższe okoliczności oraz brak porozumienia z PGG w kwestii zmiany warunków współpracy, w szczególności w odniesieniu do cen jednostkowych węgla oraz rocznych ilości dostaw węgla spowodowały, że Tauron złożył PGG oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 30 czerwca 2021

Źródło

Skomentuj artykuł: