Tunel na Zakopiance nadal nie gotowy

Nie wyznaczono nowej daty umownej zakończenia robót na odcinku tunelowym S7 Naprawa – Skomielna Biała, czyli nowej Zakopianki - poinformowała GDDKiA. Tunel miał być gotowy w grudniu ub.r., wykonawca - Astaldi -opóźnienia tłumaczy pandemią i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

„Wykonawca składa dodatkowe dokumenty do tych złożonych wcześniej, a dotyczących epidemii Covid i niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dokumenty te są analizowane przez nadzór nad budową, pod względem ewentualnego wpływu na możliwość przyznania dodatkowego czasu na ukończenie inwestycji. Analiza dokumentów się jeszcze nie zakończyła”

przekazała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Dodała, że aktualnie roboty budowlane są prowadzone w umownym czasie na ukończenie i aktualnie nie ma podstaw kontraktowych do naliczania wykonawcy kar za zwłokę.

Prace w tunelu w ciągu nowej Zakopianki trwają nieprzerwanie. Obecnie w obydwu nitkach tunelu o długości 2,06 km, wykonano już całkowicie płytę podjezdniową. Trwają nadal prace związane z wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego, przy czym w prawym tunelu wykonano ponad 90 proc. tej powłoki, a w lewym ponad 25 proc.

W prawym tunelu zamontowano już wszystkie wentylatory strumieniowe w liczbie 38 sztuk. Montowane są również oprawy oświetleniowe, głośniki sytemu ostrzegania komunikatami głosowymi, oznakowanie sygnalizacyjne drogi ewakuacyjnej, okablowanie oraz szafy urządzeń elektronicznych w niszach sygnalizacyjnych. Wszystkie nisze sygnalizacyjne i hydrantowe są już gotowe.

Przed portalem południowym powstaje zbiornik na wodę, która będzie doprowadzana do hydrantów w niszach tunelu. W każdej nitce tunelu jest ich po 12. Przed portalem północnym powstały dwa budynki. Jeden to budynek stacji transformatorowej, który jest związany z zapleczem energetycznym tunelu. Drugi, mniejszy to budynek dyspozytorni związany z dozorowaniem awaryjnym tunelu.

Tunel jest drążony w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym. Drążenie pierwszego tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. od strony północnej w miejscowości Naprawa. Prace odbywały się w systemie trzyzmianowym, 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Do przebicia tuneli wykonawca, włoska firma Astaldi, stosowała metodę tzw. kontrolowanej deformacji. Cały urobek skalny z tunelu był sukcesywnie wywożony na składowisko zlokalizowane przy portalu północnym i rozkruszany. Następnie powstały żwir służył do m.in. wykonywania podbudowy dróg.

Budowa nowej Zakopianki jest podzielona na kilka etapów. We wrześniu 2019 r. został oddany odcinek Rabka - Skomielna Biała poprowadzony częściowo po estakadzie, która miejscami ma 50 m wysokości. Kolejny odcinek, Lubień – Naprawa został oddany do użytku na koniec listopada ub.r. Ostatni, 16-kilometrowy odcinek nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu ma być gotowy we wrześniu 2023 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: